Forum Kultury Studenckiej 2021: Łączymy Polskę!

Data: 
czwartek, 28/05/2020

Czym jest dziś kultura studencka? I czy studenci są zainteresowani czynnym uczestnictwem w kulturze?

Ten temat postanowiło zgłębić Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, które, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, zrealizowało badania wśród studentów uczelni wyższych dotyczące ich działań w obszarze kultury. Obiecujące wyniki kwerendy zmotywowały badaczy do wsparcia akademickich centrów kultury w Polsce poprzez opracowanie koncepcji i przyszłą realizację Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Projekt realizowany będzie m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki.

W najbliższy czwartek, 28 maja o 14:00 połączymy się z 16 ośrodkami kultury studenckiej z całej Polski. Podczas seminarium online organizowanego przez ACK UMCS Chatka Żaka zaprezentujemy naszą działalność i powiemy o oczekiwaniach wobec Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, którego organizacja planowana jest na jesień 2021 roku w Lublinie.

Bądźcie z nami i wspólnie porozmawiajmy o kulturze studenckiej!

Transmisja online na portalu Facebook