II Studencki Wielosztuk Kulturalny - "Wszystko Gra"

Data: 
sobota, 25/05/2019

Zapraszamy na kolejny koncert II Studenckiego Wielosztuku Kulturalnego.
Tym razem na olsztyńskiej Scenie Staromiejskiej w rockowym, filmowym i rozrywkowym repertuarze zaprezentują się akademickie orkiestry: The Engineers Band (Politechnika Warszawska) pod kierownictwem Dariusza Łapińskiego oraz Akademicka Orkiestra Dęta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzona przez Rafała Krauzego.

Zapraszamy 25 maja 2019 r. o godz. 17:00.


„Studencki Wielosztuk Kulturalny” to festiwal kultury studenckiej organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Podczas jego drugiej edycji na kilku olsztyńskich scenach występują zespoły artystyczne działające w środowisku akademickim. Olsztyn reprezentują: Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo"Akademicka Orkiestra Dęta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Teatr Kloszart, Teatr Studencki Cezar, Chór "Ars Vocale" oraz Zespół Wokalny "Musica in Via" Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki UWM.
Jest to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, adresowanym do młodzieży, studentów oraz innych mieszkańców Olsztyna.

Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody Jubileuszu XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizatorzy:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Akademickie Centrum Kultury UWM
Fundacja im. M. Oczapowskiego

Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Patronat Honorowy:
JM Rektor UWM prof. Ryszard J. Górecki
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

Patronat medialny:
Radio UWM FM
Radio Olsztyn
Telewizja Kortowo
TVP3 Olsztyn
Gazeta Olsztyńska