Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

Data: 
środa, 20/10/2021

20 października w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka" rozpoczyna się Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej - najważniejsze wydarzenie dotyczące kultury studenckiej w Polsce. Będą to 3 dni debat, warsztatów, występów artystycznych i – co najważniejsze - studenckiej energii z całej Polski!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentować będą: Zespół Pieśni i Tańca UWM "Kortowo", Orkiestra Akademicka UWM w Olsztynie, Studio Wokalne UWM, Teatr Studencki Cezar i Kloszart.

Program

20/10/2021, środa
10:00–10:20 Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej
JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
oraz Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka
10:20–10:30 Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023
Prezentacja: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji
10:30–12:00 Spiritus movens kultury studenckiej. Źródła i potrzeby działalności twórczej i animacyjnej.
Prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW)
Uczestnicy: Agnieszka Bąk, Kierownik Działu Badań i Analiz NCK, Rafał Koziński, Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie, Maria Kożewnikow, Przewodnicząca Forum Studentów Uczelni Artystycznych, Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, Pomysłodawczyni FKS
12:00–12:30 Kulturalna dyskusja przy kawie
12:30–14:00 Strefa Kadru: Etiudy studenckie
Strefa Dźwięku: Studenckie występy muzyczne
14:00–15:00 Lunch
15:00–16:00 Kulturalny kontent - poznajmy się (warsztat zapoznawczy)
Prowadzenie: Ewa Wójtowicz
16:00–18:15 Strefa Kadru: Etiudy studenckie
Strefa Dźwięku: Studenckie występy muzyczne
18:30–20:00 Spotkanie z Mistrzami - Forum Studentów Uczelni Artystycznych
Prowadzenie: Adrian Cieszkowski, Przewodniczący Samorządu Studentów Szkoły Filmowej w Łodzi
Uczestnicy: dr Aleksandra Ignasiak, Kierownik Pracowni Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej ASP im. Własysława Strzemińskiego w Łodzi, Janusz Marynowski, Dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia, Łukasz Witt-Michałowski, Reżyser teatralny, Założyciel Sceny Prapremier InVitro
20:00–20:30 Mistrzowie po godzinach - spotkania indywidualne
20:30 Back to 2000 - muzyczny powrót do przeszłości
DJ Filip Kozłowski, Akademickie Radio Centrum UMCS

Przez cały dzień: Prezentacja 15 akademickich jednostek kultury studenckiej, Pracuj w Kulturze (NCK), Media Akademickie, PSRP, FSUA, ZUSS UMCS, Centrum Kultury w Lublinie, Program Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023

21/10/2021, czwartek
10:00–10:15 Witamy w II dniu Forum
10:15–11:00 Projekty Pracuj w Kulturze i Praktykuj w kulturze Narodowego Centrum Kultury
Prowadzenie: Katarzyna Gulej, Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury, Michał Rydzewski, Zastępca Dyrektora ds. Profesjonalizacji i Wsparcia Sektora Kultury
11:00–11:45 Sieciowanie ma sens - czyli współpraca w kulturze
Prowadzenie: Maciej Rukasz, Zastępca Kierownika Działu Marketingu Centrum Kultury w Lublinie
11:45–12:15 Kulturalna dyskusja przy kawie
12:15–14:00 Debata Oksfordzka: Kultura studencka: relikt przeszłości vs współczesna forma autoprezentacji
Prowadzenie: Patryk Grzegorczyk
Uczestnicy: Przedstawiciele studenckich kół naukowych UMCS
14:00–15:00 Lunch
15:00–20:30 Strefa Lifestyle: Warsztaty, spotkania podróżnicze, eco-trendy, wymiennikownia
Strefa Ruchu i Słowa: Studenckie spektakle teatralne i pokazy taneczne
20:30 Holówka z Łukaszem Jemiołą w konwencji lat 60.

Przez cały dzień: Prezentacja 15 akademickich jednostek kultury studenckiej, Pracuj w Kulturze (NCK), Media Akademickie, PSRP, FSUA, ZUSS UMCS, Centrum Kultury w Lublinie, Program Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023

22/10/2021, piątek
11:00–11:15 Przemówienie JM Rektora UMCS prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego oraz uroczyste rozpoczęcie III dnia Forum
11:15–12:45 Panel dyskusyjny: Kultura studencka w mediach akademickich
Prowadzenie: prof. dr hab. Iwona Hofman, UMCS
Uczestnicy: Paweł Buczkowski, Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Wschodniego, dr Marcin Sanakiewicz, Medioznawca, Patrycja Winiarczyk, Przewodnicząca Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni” UMCS, Beata Pietryczuk, Przewodnicząca Studenckiego Koła Dziennikarskiego UMCS
11:15–12:45 Panel dyskusyjny: Biznes nowym podłożem do rozwoju kultury studenckiej?
Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS
Uczestnicy: Artur Wasil, Prezes LW Bogdanka, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Patrycypacji, dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości UMCS
12:45–13:00 Przerwa kawowa
13:00–14:00 Konferencja prasowa
14:00–15:00 Lunch
15:00–16:30 Panel dyskusyjny: Znaczenie kultury studenckiej dla kultury polskiej
Prowadzenie: Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, Pomysłodawczyni FKS
Uczestnicy: dr Jakub Koper, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. studenckich, dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., Dyrektor NCK, dr Jarosław Cymerman, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, prof. dr hab. Urszula Bobryk, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego FKS
16:30–16:45 Przerwa kawowa
16:45–18:15 Panel dyskusyjny: Kultura studencka okiem studentów
Prowadzenie: Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP
Uczestnicy: Wojciech Kondrat, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw inicjatyw społecznych w zakresie edukacji i nauki, Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji, Maria Kożewnikow, Przewodnicząca Forum Studentów Uczelni Artystycznych, Emilia Jasińska, Przedstawicielka Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Jakub Wydra, Student UJ, twórca mediów i organizator kulturalnych wydarzeń studenckich
18:15–18:30 Przerwa
18:30–19:30 Gala podsumowująca projekt Forum Kultury Studenckiej
Otwarcie: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS oraz Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, Pomysłodawczyni FKS
Zaproszeni goście: Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, Przedstawiciel Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowe Centrum Kultury: dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., Dyrektor NCK, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP): Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP, Przedstawiciele akademickich jednostek kultury studenckiej
19:30–20:00 Strefa Visual Art: Wernisaż i oprowadzanie po studenckiej wystawie This is Us
20:00 Koncert Inauguracyjny Roku Akademickiego 2021/2022 połączony z finałem Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej
Przez cały dzień: Prezentacja 15 akademickich jednostek kultury studenckiej, Pracuj w Kulturze (NCK), Media Akademickie, PSRP, FSUA, ZUSS UMCS, Centrum Kultury w Lublinie, Program Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023

Projekt Forum Kultury Studenckiej został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.
Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej uzyskało:
Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin
Partnerzy projektu:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Narodowe Centrum Kultury
Forum Studentów Uczelni Artystycznych
Centrum Kultury w Lublinie
Miasto Lublin
Lublin Europejska Stolica Młodzieży 2023
Lubelski Węgiel „BOGDANKA"