Jak studiować APS?

Jak studiować APS?

Studia z zakresu Animacji pamięci społecznej można odbyć podążając dwiema zasadniczymi ścieżkami:

           a) wybierając APS jako pierwszy i jedyny kierunek studiów magisterskich uzupełniających (studiów II stopnia)

           b) wybierając APS jako dodatkowy, drugi kierunek studiów magisterskich,  uzupełniający główną ścieżkę edukacji zawodowej

APS jako pierwszy kierunek studiów

            Kierunek studiów Animacja pamięci społecznej dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych osób, które legitymują się wykształceniem co najmniej na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie). Program APS dedykowany jest szczególnie dla osób mających doświadczenie w zakresie dyscyplin humanistycznych i nauk społecznych, dla studentów historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kierunków filologicznych, filozofii, socjologii, politologii, turystyki i rekreacji itp. Studentem APS może zostać jednak każda zainteresowana osoba dysponująca dyplomem licencjata lub magistra w dowolnym zakresie.

APS jako uzupełniający, drugi kierunek studiów

Studiowanie równoczesne dwóch kierunków niesie ze sobą pewne trudności organizacyjne, szczególnie w zakresie pogodzenia planu zajęć na obu kierunkach i racjonalnego rozplanowania czasu nauki. Jednak połączenie dwóch dyscyplin wiedzy, dwóch specjalizacji zawodowych może być bardzo pożyteczne, przyczyniając się znacząco do osiągnięcia sukcesu zawodowego w ramach warunków współczesnego rynku pracy. W racjonalizacji organizacji procesu studiowania na dwóch kierunkach pomocna jest ścieżka Indywidualnej Organizacji Studiów.

Wzmocnienie kompetencji i zwiększenie szans na dobre zatrudnienie można osiągnąć, łącząc w trakcie edukacji blisko ze sobą powiązane kierunki i specjalizacje. W tym aspekcie wybór Animacji pamięci społecznej jako drugiego kierunku studiów polecamy szczególnie studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalnością radiowo-telewizyjną i specjalnością komunikacji wizerunkowej, a także historykom ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną oraz specjalnością nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie. Bardzo dobre efekty przynieść może także połączenie studiów Animacji pamięci społecznej ze specjalnością edytorstwo tekstów w ramach kierunku filologia polska.

Decydując się na podjęcie nauki na drugim, uzupełniającym kierunku studiów II stopnia, warto rozważyć ideę rozpoczęcia nauki z rocznym opóźnieniem, po zaliczeniu pierwszego roku studiów na pierwszym, wiodącym kierunku studiów. Okres studiów ulega wówczas wydłużeniu, jednak unika się kumulacji zadań związanych z przygotowaniem dwóch prac dyplomowych. Wybór takiej strategii jest racjonalny zważywszy na fakt, że większość programów przewiduje obciążenie ostatniego roku studiów mniejszą niż zwykle liczbą godzin dydaktycznych.

Komentarze są wyłączone.