Site Name

UWM | Biologia | Botanika

dr Jakub Sawicki

small logo

Stanowisko: adiunkt

dziedzina: nauki biologiczne

dyscyplina: biologia

specjalność: botanika

zainteresowania naukowe: metody molekularne w taksonomii, ewolucja i filogeneza mszaków, zmienność genetyczna epifitów i briologia.

Praca magisterska: 2002 rok

"Charakterystyka brioflory rezerwatu Źródła rzeki Łyny i ocena wyróżnionych siedlisk metodą ekologicznych liczb wskaźnikowych"

rozprawa doktorska: 2006 rok

"Ocena pozycji taksonomicznej wybranych gatunków Sphagnum z sekcji Acutifolia za pomocą markerów molekularnych"

Staże naukowe:

01.05.2007-30.09.2007 Pfizer Plant Research Laboratory, New York Botanical Garden, New York, USA

 

Dydaktyka: Metody molekularne w ochronie roślin, Filogenetyka molekularna, Briologia

Hobby: akwarystyka, turystyka górska, fotografia.