Publikacje członków SKN Creative

 • Mazur A., Stoińska M. 2017. Wykorzystanie sieci w kształtowaniu kariery zawodowej- perspektywa studentów, materiały 46 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie (w druku).
 • Chrostowska K. 2017. Zarządzanie przez jakość jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Szkło Sp. z o.o. AUNC Zarządzanie XLIV, wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 49-59
 • Stachowska S., Bagińska M., Chrostowska K., Kariera zawodowa a zmieniający się rynek pracy, w: Rynek nieruchomości, pracy i finansowy – kierunki rozwoju, Kraińska A. (red.), Fundacja Hutena, Elbląg 2015, s. 101-112
 • Augustyniak A., Kokolus E., Budowania zaangażowania w organizacji non-profit, [w:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkusa T. (red.) Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, s. 69-76
 • Stachowska S., Zielińska A., Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie Citi Handlowy, "Zarządzanie i Finanse", nr 1/2013, s. 593-605.
 • Liziniewicz I., Łachacz E., Łaszcz N., Znaczenie inicjatyw podejmowanych w ramach przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju potencjału zawodowego, [w:] dr Miejszajkina E. (red.), Przedsiębiorczość w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2013, s. 199-210.
 • Bokuniewicz D., Kalitka M., Znaczenie inicjatyw i programów aktywizujących studentów w budowaniu ich potencjału zawodowego, [w:] Grynia A. (red.), Czy dyplom wyższego wykształcenia traci na znaczeniu?, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno 2012, s. 143-165.
 • Stachowska S., Marcinkowska U., Nosek K., Znaczenie szkoleń w rozwoju zasobów ludzkich organizacji [w:] Stankiewicz Mróz A., Szczepanik M. (red)., Kształtowanie jakości zasobów ludzkich, Politechnika Łódzka, Łódź 2012, s. 91-117.
 • Dąbrowska M., Marcinkowska U., Postawy studentów wobec kształtowania kariery zawodowej, w: Borkowska M., Kruszyński M. (red.), Strategia - Taktyka - Ekonomia - Rozwój, Materiały konferencyjne I-go Studenckiego Kongresu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wrocław 2011, s. 162-165.
 • Stachowska S., Luks K., Zielińska A., Rola motywowania w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw pracowników, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J.P. (red.), Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, Politechnika Łódzka, Łódź 2011, s. 285-313
 • Stachowska S., Luks K., Motywowanie do pracy w firmie telekomunikacyjnej na przykładzie Contact Center Wulkan w Olsztynie, [w:] Jędrych E., Lendzion J.P. (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement, Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s. 339-355
 • Kosińska M., Dębowski B., Rola bodźców pozamaterialnych w motywowaniu pracowników na przykładzie firmy Galindia, [w:] Lendzion J.P., Walecka A., Szczepanik M. (red.), Aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 181-187