Opiekun Koła

Dr Sylwia Stachowska - adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru motywowania pracowników i zarządzania wynagrodzeniami, a także nowych trendów w zakresie realizacji funkcji personalnej w organizacjach. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania organizacjami i zarządzania zasobami ludzkimi, w tym podręczników i monografii, a także wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych (naukowych i branżowych). Laureatka nagród w konkursach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie oraz doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jest konsultantem w zakresie projektowania i wdrażania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, szkoleniowcem w dziedzinie kierowania zespołami pracowniczymi, ekspertem w projektach naukowo-badawczych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Jest członkiem Rady Nadzorczej VIII kadencji Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie – Radio Olsztyn SA.

Hobby: problematyka HR, praca z ludźmi :) i podróże