Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności SKN ZZL Creative w 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 11 marca 2018 21:34

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2016/2017

Nazwa Koła: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Creative”

Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/creative

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Organizacji i Zarządzania

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna: dr Sylwia Stachowska

nr telefonu: 524 51 92, tel. kom.: 504 026 906, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Imię i nazwisko przewodniczącego koła: Katarzyna Chrostowska, nr telefonu: 507749766, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Liczba członków Koła: 10  (lista członków koła - załącznik 1)

Liczba referatów wygłoszonych na konferencjach i seminariach w ostatnim roku akademickim oraz zajęte miejsca:

a.) Uczelniane:

Alicja Mazur, Maja Stoińska, Wykorzystanie sieci w kształtowaniu kariery zawodowej- perspektywa studentów, 46 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie, 24 kwietnia 2017 r. - Sekcja Nauk Ekonomicznych, Panel Zarządzania - zajęte miejsce: III (harmonogram wystąpień – załącznik 2)

b.) Pozauczelniane:

Katarzyna Chrostowska, Zarządzanie przez jakość jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Szkło Sp. z o.o., III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców „Współczesne zarządzanie- wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 21kwietnia 2017 r. (certyfikat uczestnictwa – załącznik 3)

Liczba opublikowanych prac:

a)      materiały seminaryjne: 1

Alicja Mazur, Maja Stoińska, Wykorzystanie sieci w kształtowaniu kariery zawodowej- perspektywa studentów,  materiały 46 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie (w druku).

b)      materiały naukowe: 1

Katarzyna Chrostowska 2017. Zarządzanie przez jakość jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Szkło Sp. z o.o, AUNC Zarządzanie XLIV, wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 49-59.


Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2016/2017:

 • 21-23 września 2016 r. - 14 Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki (UWM w Olsztynie) – Koło zaistniało jako Partner tego wydarzenia, wspierając organizacyjnie jego przebieg, a także było zaangażowane w realizację dwóch warsztatów: „Efektywne zarządzanie czasem” oraz „Kiedy grupa staje się zespołem, czyli sztuka efektywnej współpracy”, realizowanych w ramach cyklu „Spotkania z ekonomią” pod patronatem Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy;
 • 30 września 2016 r. - Koło wzięło czynny udział organizowanej na uczelni Europejskiej Nocy Naukowców,  zapewniając wsparcie organizacyjne tego wydarzenia (działania obejmowały teren Biblioteki UWM i Centrum Konferencyjnego - członkowie koła pomagali w bezpośredniej organizacji danych warsztatów, pokazów, przeprowadzali ankiety z przybyłymi gośćmi, kierowali przybyłych gości w określone miejsca);
 • 29 listopada 2016 r. - szkolenie „Świadomie buduj swoją karierę” - Koło zorganizowało otwarte szkolenie, które było przeprowadzone przez Izabelę Gmińską,  w szkoleniu wzięło udział 30 studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego;
 • 9 stycznia 2017 r. - szkolenie "Analiza profilu osobowości Myers-Briggs (MBTI®) i jej wykorzystanie dla rozwoju własnego oraz budowania efektywnych zespołów" przeprowadzone dla członków Koła przez opiekuna naukowego, dr Sylwię Stachowską;
 • 23 lutego 2017 r. - w ramach promocji wydziału oraz uczelni Koło wraz z opiekunem przeprowadziło warsztaty pt.  „Efektywne zarządzanie czasem” dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie;
 • 15 marca 2017 r. - gra szkoleniowa „Motywowanie pracowników” przeprowadzona dla członków Koła przez Krzysztofa Szewczaka oraz Łukasza Majewskiego z firmy GrowinGame Sp. z o. o.;
 • 16 marca 2017 r. - Koło zorganizowało szkolenie otwarte dla wszystkich członków kół naukowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, na spotkaniu została przeprowadzona gra szkoleniowa „Przywództwo sytuacyjne” zorganizowana przez firmę GrowinGame Sp. z o.o., którą poprowadzili Krzysztof Szewczak oraz Łukasz Majewski;
 • 26 kwietnia 2017 r. - szkolenie pt.” Odkrywanie własnego potencjału – coaching grupowy” przeprowadzone dla członków Koła przez Dorotę Tomaszewicz z Biura Karier UWM;
 • 23 maja 2017 r. - w ramach promocji wydziału oraz uczelni Koło wraz z opiekunem przeprowadziło warsztaty pt.  „Kiedy grupa staje się zespołem – czyli sztuka efektywnej współpracy” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 w Olsztynie;
 • 16-18 czerwca 2017 r. - obóz szkoleniowo- naukowy „Rozwiń skrzydła swojego potencjału” realizowany w ośrodku szkoleniowo- wypoczynkowym ZHP Perkoz w Olsztynku, w trakcie którego zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty przez profesjonalnych szkoleniowców Annę Piotrowską i Dorotę Tomaszewicz.
 • 5 kwietnia 2017 r. – w ramach promocji wydziału i uczelni Koło wzięło czynny udział w Dniach Otwartych UWM;
 • 19 kwietnia 2017 r.- Koło wzięło czynny udział podczas Drzwi Otwartych WNE podczas których przeprowadziło szkolenie pt. ”Efektywne zarządzanie czasem”;
 • 22 kwietnia 2017 r. - wydarzenie z Biurem Karier UWM - Koło zorganizowało na Wydziale Nauk Ekonomicznych spotkanie informacyjne o projekcie „Profesjonalizacja usług akademickiego Biura Karier”, podczas spotkania ze studentami wydziału przedstawicielki Biura Karier: Anna Piotrowska i Dorota Tomaszewicz opowiedziały o działaniach w ramach projektu oraz zaprezentowały możliwości i rozwiązania planowane do realizacji w ścieżkach: Konsultacje indywidualne, Doradztwo Zawodowe, Doradztwo ds. Przedsiębiorczości, Coaching Kariery;
 • 24 kwietnia 2017 r. - Koło pełniło funkcję koordynatora głównego na Wydziale Nauk Ekonomicznych podczas 46. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych,  w tym zajęło się organizacją Panelu Zarządzania;
 • 26 kwietnia 2017 r. - Koło wsparło oraz zostało partnerem merytorycznym kampanii społecznej „PSYpadkowi”, która miała na celu zwalczanie wszechobecnego problemu samotności wśród młodych osób, kampanię realizowali studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM;

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni –  287,92 zł – dofinansowanie udziału w konferencji naukowej,

b)      z wydziału – 240 zł  - dofinansowanie kampanii społecznej „PSYpadkowi”.

Pełnomocnik Dziekana                            Opiekun Koła                           Przewodniczący Koła
ds. Kół Naukowych

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 19:30
 
Sprawozdanie z działalności SKN ZZL CREATIVE 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 19 marca 2017 21:11

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2015/2016

Nazwa Koła: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Creative”

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna: dr Sylwia Stachowska

nr tel.: 524 51 92, tel. kom.: 504 026 906, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Imię i nazwisko przewodniczącego Koła (ew. nr telefonu)

Sylwia Brzostowska,  tel. 515123181, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Liczba członków Koła (lista w załączniku 1): 16

 


 

 

Liczba referatów wygłoszonych na seminariach w ostatnim r.a. oraz zajęte miejsca:

a)      uczelniane:

Sylwia Brzostowska: ,,Postawy studentów wobec możliwości aktywności pozaedukacyjnej na uczelni” - XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie, 25 kwietnia 2016 r. – Sekcja Nauk Ekonomicznych, Panel Zarządzania i Marketingu - zajęte miejsce: III

Liczba opublikowanych prac:

a)      materiały seminaryjne: 1

Brzostowska S.: ,,Postawy studentów wobec możliwości aktywności pozaedukacyjnej na uczelni”, materiały XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016

b)      naukowe: 1

Stachowska S., Bagińska M., Chrostowska K., Kariera zawodowa a zmieniający się rynek pracy, w: Rynek nieruchomości, pracy i finansowy – kierunki rozwoju, Kraińska A. (red.), Fundacja Hutena, Elbląg 2015, s. 101-112

Zrealizowane inicjatywy w roku akademickim 2015/2016
(organizacja seminarium spec., spotkania, wystawy, inwentaryzacje itp.)

 • 23-25 września 2015 r. - XIII Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki  - Koło przeprowadziło warsztaty pt. „Efektywne zarządzanie czasem” oraz wzięło czynny udział w organizacji wydarzenia (jako partner XIII ODNiS)
 • 7 grudnia 2015 r. – szkolenie ,,Efektywne zarządzanie czasem”, prowadzący: Justyna Bagińska, Izabela Gmińska
 • 18 stycznia 2016 r.- szkolenie ,,Efektywne zarządzanie czasem”, przeprowadzone w języku angielskim dla członków ESN, prowadzący: Krystian Turek
 • 8 marca 2016 r. – szkolenie ,,Kiedy grupa staje się zespołem?- czyli sztuka efektywnej współpracy”, prowadząca: Sylwia Brzostowska
 • 15 marca 2016 r. – szkolenie ,,Pieniądz w służbie idei”, prowadzący: Dariusz Witkowski
 • 31 marca 2016 r. – koło w ramach promocji uczelni wzięło czynny udział w Dniach Otwartych UWM
 • 13 kwietnia 2016 r. – koło wzięło czynny udział w organizacji Dni Wydziału Nauk Ekonomicznych, w tym zorganizowało warsztat pt.: „Kiedy grupa staje się zespołem?- czyli sztuka efektywnej współpracy”, który poprowadzili członkowie koła
 • 19 kwietnia 2016 r. – szkolenie ,,Jak przygotować się na każde wystąpienie i jak napisać skuteczne CV”, prowadzący: Adam Augustyniak
 • 18-19 kwietnia 2016 r.- wsparcie organizacyjne IV Konferencji Naukowej „Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym” z cyklu Zjazd Katedr Zarządzania Publicznego, organizowanej przez Katedrę Organizacji i Zarządzania UWM w Olsztynie oraz Katedrę Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 25-26 kwietnia 2016 r. – koło wzięło czynny udział  w organizacji XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Koła naukowe szkołą twórczego działania” - koordynowanie Sekcją Nauk Ekonomicznych oraz nadzór nad poszczególnymi panelami tematycznymi
 • 16 czerwca 2016 r. – koło przeprowadziło warsztaty kompetencyjne z przedmiotu: Heurystyka, pt. „Czy burza mózgów może przegonić chmurę problemów?” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 25 w Olsztynie

Otrzymane dofinansowania (zł) w minionym roku:

a)      z uczelni -

b)      od sponsorów -

c)      z katedry, wydziału -

Pełnomocnik Dziekana                            Opiekun Koła                           Przewodniczący Koła
ds. Kół Naukowych

Poprawiony: niedziela, 19 marca 2017 21:20
 
Sprawozdanie z działalności SKN ZZL Creative w 2014/2015 PDF Drukuj Email

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2014/2015

Nazwa Koła: Studenckie Koło naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Creative”
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna: dr Sylwia Stachowska nr telefonu: 524 51 92, tel. kom.: 504 026 906, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Imię i nazwisko przewodniczącego Koła: Damian Dybikowski nr telefonu: 507 503 098, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Liczba członków Koła (lista członków koła - załącznik nr 1): 20

Więcej…
 
Sprawozdanie z działalności SKN ZZL Creative w 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 listopada 2014 17:08

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM
w roku akademickim 2013/2014

Nazwa Koła: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi CREATIVE

Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/creative

Wydział Nauk Ekonomicznych,  Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Poprawiony: środa, 26 listopada 2014 17:13
Więcej…
 
Sprawozdanie z działalności SKN ZZL Creative w 2012/2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 18 października 2014 00:00

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM 
w roku akademickim 2012/2013

 


Imię i nazwisko przewodniczącego Koła: Agata Zielińska,

Liczba członków Koła : 23

Poprawiony: niedziela, 19 października 2014 11:11
Więcej…
 
Sprawozdanie z działalności SKN ZZL Creative w 2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 12 października 2014 00:00

Sprawozdanie z działalności SKN ZZL Creative
w roku akademickim 2011/2012

Poprawiony: niedziela, 19 października 2014 11:11
Więcej…
 
Sprawozdanie z działalności SKN ZZL Creative w 2010/2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 października 2014 00:00

Informacje o stanie i działalności Koła Naukowego UWM w roku 2010/2011

Nazwa Koła: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CREATIVE

Wydział Nauk Ekonomicznych

Poprawiony: niedziela, 19 października 2014 11:10
Więcej…