Działalność

Jesteśmy studentami różnych kierunków, zainteresowani problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w każdym aspekcie, chętni do zdobycia praktycznej wiedzy oraz nabywania doświadczenia z dziedziny Human Resources Management. Jesteśmy otwarci na każdego, kto poprzez swoją kreatywność chce zdobywać doświadczenie i wiedzę. Nasze działania realizujemy poprzez:


  • organizowanie paneli dyskusyjnych
  • organizowanie szkoleń z różnych dziedzin HR
  • spotkania z trenerami, konsultantami oraz przedsiębiorcami w celu nabywania praktycznej wiedzy
  • nawiązywanie współpracy z innymi kołami
  • podejmowanie działalności badawczo-rozwojowej
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach związanych z tematyką zzl.