Trichoptera - chruściki Polski

(the most actual check-list of caddisflies of Poland)

najbardziej aktualny spis gatunków chruścików, których obecność w Polsce została udokumentowana

(opracował: Stanisław Czachorowski,  zaktualizowano - listopad 2005)

Spis został opracowany na podstawie pracy Szczęsnego (1991), poprawiony, uzupełniony i zaktualizowany.

 

 

Rząd: Trichoptera Kirby, 1813 – chruściki

Rhyacophilidae

Rhyacophila Pictet, 1834

                Rhyacophila aurata Brauer, 1857 (oznaczenie niepewne, gatunek może w Polsce występować)

                Rhyacophila aquitanica McLachlan, 1879

                Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834)

                Rhyacophila evoluta McLachlan, 1879

                Rhyacophila fasciata Hagen, 1859

                Rhyacophila glareosa McLachaln, 1867

                Rhyacophila laevis Pictec, 1834

                              Rhyacophila laevis slovenica Sykora, 1963

                Rhyacophila mocsaryi Klapalek, 1898

                Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)

                Rhyacophila obliterata McLachlan, 1865

                Rhyacophila philopotamoides McLachlan, 1879

                              Rhyacophila philopotamoides orientis Schmid, 1970

                Rhyacophila polonica McLachlan, 1879 (oznaczenia wątpliwe)

                Rhyacophila praemosa McLachlan, 1879 (oznaczenia wątpliwe)

                Rhyacophila pubescens Pictet, 1934

                Rhyacophila torrentium Pictet, 1834

                Rhyacophila tristis Pictet, 1834

                Rhyacophila vulgaris Pictet, 1834

Glossosomatidae

Glossosoma Curtis, 1834

                Glossosoma boltoni Curtis, 1834

                Glossosoma conformis Neboiss, 1963

                Glossosoma intermedium (Klapalek, 1892)

Agapetus Curtis, 1834

                Agapetus delicatulus McLachlan, 1884

                Agapetus fuscipes Curtis, 1834

                Agapetus laniger (Pictet, 1834)

                Agapetus ochripes Curtis, 1834

                Agapetus insons (McLachlan, 1879) (oznaczenia wątpliwe)

Synagapetus McLachlan, 1879

                Synagapetus armatus (McLachlan, 1879)

                Synagapetus iridipennis McLachlan, 1879

Hydroptilidae

Ptilocolepus Kolenati, 1848

Ptilocolepus granulatus (Pictet, 1834)

Stactobia McLachlan, 1880

                Stactobia fuscicornis (Schneider, 1845) (oznaczenia wątpliwe)

Hydroptila Dalman, 1819

Hydroptila angulata Mosely, 1922

Hydroptila cornuta Mosely, 1922

Hydroptila dampfi Ulmer, 1929 [N Czachorowski 1995 ]

Hydroptila forcipata Eaton, 1873

Hydroptila lotensis Mosely, 1930

Hydroptila martini Marshall, 1977

Hydroptila occulta (Eaton, 1873)

Hydroptila pulchricornis Pictet, 1834

Hydroptila simulans Mosely, 1920

Hydroptila sparsa Curtis, 1834

Hydroptila tineoides Dalman, 1819

Hydroptila vectis Curtis, 1934

Ithytrichia Eaton, 1873

Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873

Orthotrichia Eaton, 1873

            Orthotrichia angustella (McLachlan, 1865)

            Orthotrichia costalis (Curtis, 1834)

Orthotrichia tragetti Mosely, 1950 [Serafin 2003] new

 

Allotrichia McLachaln, 1880

            Allotrichia pallicornis (Eaton, 1873)

Agraylea Curtis, 1834

            Agraylea  multipunctata Curtis, 1834

            Agraylea sexmaculata Curtis, 1834

Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944

            Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879)

Oxyethira Eaton, 1873

                Oxyethira distinctella McLachlan, 1880 [N - Czachorowski 1995]

                Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834)

                Oxyethira frici Klapalek, 1891

                Oxyethira tristella Klapalek, 1895 [N- Wiberg-Larsen i Czachorowski 2002]

Philopotamidae

Wormaldia McLachlan, 1865

                Wormaldia copiosa (McLachlan, 1868)

                Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834)

                Wormaldia pulla (McLachlan, 1878)

                Wormaldia subnigra McLachlan, 1865 (oznaczenia wątpliwe)

                Wormaldia triangulifera McLachlan, 1878 (oznaczenia wątpliwe)

Philopotamus Stephens, 1829

                Philopotamus ludificatus McLachlan, 1878

                Philopotamus montanus (Donovan, 1813)

                Philopotamus variegatus (Scopoli, 1763)

Chimarra Stephens, 1829

                Chimarra marginata (Linnaeus, 1767) [gatunek znany jedynie z piśmiennictwa]

Ecnomidae

Ecnomus McLachlan, 1864

                Ecnomus tenellus (Rambur, 1842)

Polycentropodidae

Holocentropus McLachlan, 1878

                Holocentropus dubius (Rambur, 1842)

                Holocentropus insignis Martynov, 1924

                Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)

                Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874)

Cyrnus Stephens, 1836

                Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859)

                Cyrnus flavidus McLachlan, 1864

                Cyrnus insolutus McLachlan, 1878

                Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834)

Polycentropus Curtis, 1835

                Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834)

                Polycentropus irroratus (Curtis, 1835)

                Polycentropus schmidi Novak & Botosaneanu, 1965

Neureclipsis McLachlan, 1864

                 Neureclipsis  bimaculata (Linnaeus, 1761)

Plectrocnemia Stephens, 1836

                Plectrocnemia brevis McLachlan, 1871

                Plectrocnemia conjuncta Martynov, 1914 [N - Szczęsny i Majecki 2002]

                Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834)

                Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871

Psychomyidae

Lype McLachlan, 1878

                Lype phaeopa (Stephens, 1836)

                Lype reducta (Hagen, 1868)

Psychomyia Latreille, 1829

                Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781)

Tinodes Leach, 1815

                Tinodes assimilis McLachlan, 1878 (oznaczenia wątpliwe)

                Tinodes kimminsi Sykora, 1962 [N Szczęsny 2000]

                Tinodes maclachlani Kimmins, 1966

                Tinodes pallidulus McLachlan, 1878 (oznaczenia wątpliwe)

                Tinodes rostocki McLachlan, 1878

                Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758)

Hydropsychidae

Diplectrona Westwood, 1840

                Diplectrona felix McLachlan, 1878

Cheumatopsyche Wallengren, 1891

                Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834)

Hydropsyche Pictet, 1834

                Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834)

                Hydropsyche botosaneanui Marinkovic Gospodnetić, 1966 [N – Szczęny 2002, Czachorowski dane niepublikowane]

                Hydropsyche bulbifera McLachlan, 1878

                Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977

                Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865

                              Hydropsyche contubernalis masovica Malicky, 1977

                Hydropsyche exocellata Dufour, 1841 [Serafin 2003] new

                Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834)

                Hydropsyche guttata Pictet, 1834 (oznaczenia wątpliwe)

                Hydropsyche incognita Pitsch, 1993 new

                Hydropsyche instabilis (Cutris, 1834)

                Hydropsyche modesta Navas, 1925

                Hydropsyche ornatula McLachlan, 1878

                Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834)

                Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884

                Hydropsyche siltalai Doehler, 1963

                Hydropsyche tabacarui Botosaneanu, 1960 [N Szczęsny 2000]

Phryganeidae

Agrypnia Curtis, 1835

                Agrypnia obsoleta (Hagen, 1858)

                Agrypnia pagetana Curtis, 1835

                Agrypnia picta Kolenati, 1848

                Agrypnia varia (Fabricius, 1793)

Hagenella Martynow, 1924

                Hagenella clathrata (Kolenati, 1848)

Semblis Fabricius, 1775

                Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1767)

Oligostomis Kolenati, 1848

                Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1767)

Oligotricha Rambur, 1842

                Oligotricha lapponica (Hagen, 1864)

                Oligotricha striata (Linnaeus, 1758)

Trichostegia Kolenati, 1848

                Trichostegia minor (Curtis, 1834)

Phryganea Linnaeus, 1761

                Phryganea bipunctata Retzius, 1783

                Phryganea grandis Linnaeus, 1761

Brachycentridae

Brachycentrus Curtis, 1834

                Brachycentrus  montanus Klapalek, 1892

                Brachycentrus  subnubilus Curtis, 1834

Micrasema McLachlan, 1876

                Micrasema longulum McLachlan, 1876

                Micrasema minimum McLachlan, 1876

                Micrasema setiferum (Pictet, 1834)

Oligoplectrum McLachlan, 1868

                Oligoplectrum maculatum (Fourcroy, 1785)

Goeridae

Goera Leach, 1815

                Goera pilosa (Fabricius, 1775)

Lithax McLachlan, 1876

                Lithax niger Hagen, 1859

                Lithax obscurus (Hagen, 1859)

Silo Curtis, 1833

                Silo duplex Hagen, 1859

                Silo nigricornis (Pictet, 1834)

                Silo pallipes (Fabricius, 1781)

                Silo piceus (Brauer, 1857)

Lepidostomatidae

Lepidostoma Rambur, 1842

                Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1781)

Lasiocephala Costa, 1857

                Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848)

Crunoecia McLachlan, 1876

                Crunoecia irrorata (Curtis, 1834)

Apataniidae

Apatania Kolenati, 1848

Apatania auricula (Forsslund, 1930)

Apatania carpathica Schmid, 1954

Apatania fimbriata (Pictet, 1834)

Apatania muliebris McLachlan, 1866 [N - Riedel i Majecki  1994]

Apatania szczesnyorum Olah, 2006  new

Apatania wallengreni McLachlan, 1871 (oznaczenia wątpliwe)

Limnephilidae

Ironoquia Banks, 1916

Ironoquia dubia (Stephens, 1837)

Anomalopteryx Stein, 1874

Anomalopteryx chauviniana Stein, 1874

Ecclisopteryx Kolenati, 1848

Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati, 1848

Ecclisopteryx guttulata (Pictet, 1834)

Ecclisopteryx madida (McLachlan, 1867)

Metanoea McLachlan, 1880

                Metanoea flavipennis (Pictet, 1834) (oznaczenia wątpliwe)

Drusus Stephens, 1837

                Drusus annulatus (Stephens, 1837)

                Drusus biguttatus (Pictet, 1834)

                Drusus brunneus Klapalek, 1890

                Drusus carpathicus Dziędzielewicz, 1911

                Drusus discolor (Rambur, 1842)

                Drusus monticola McLachlan, 1876

                Drusus trifidus McLachlan, 1868

Anabolia Stephens, 1837

                Anabolia brevipennis (Curtis, 1834)

                Anabolia furcata Brauer, 1857

                Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840)

                Anabolia nervosa (Curtis, 1834)

Grammotaulius Kolenati, 1848

                Grammotaulius nigropunctatus (Retzius, 1783)

                Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764)

                Grammotaulius signatipennis McLachlan, 1876 (oznaczenia wątpliwe)

Glyphotaelius  Stephens, 1837

                Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783)

Nemotaulius Banks, 1906

                Nemotaulius punctatolineutus (Retzius, 1783)

Lenarchus Martynov, 1914

                Lenarchus bicornis (McLachlan, 1880)

Rhadicoleptus Wallengren, 1891

                Rhadicoleptus alpestris (Kolenati, 1848)

                                 Rhadicoleptus alpestris sylvanocarpaticus Botosaneanu & Riedel, 1965

Limnephilus  Leach, 1815

                Limnephilus affinis Curtis, 1834

                Limnephilus auricula Curtis, 1834

                Limnephilus binotatus Curtis, 1834

                Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834

                Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840)

                Limnephilus centralis Curtis, 1834

                Limnephilus coenosus Curtis, 1834

                Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848)

                Limnephilus dispar McLachlan, 1875

                Limnephilus elegans Curtis, 1834

                Limnephilus externus Hagen, 1861 [N - Czachorowski 1997]

                Limnephilus extricatus McLachlan, 1865

                Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)

                Limnephilus flavospinosus  (Stein, 1874) [Czachorowski i Graf 2006] new

                Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842

                Limnephilus fuscinervis (Zetterstedt, 1840)

                Limnephilus germanus McLachlan, 1875)

                Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758)

                Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834)

                Limnephilus ignavus McLachlan, 1865

                Limnephilus incisus Curtis, 1834

                Limnephilus lunatus Curtis, 1834

                Limnephilus luridus Curtis, 1834

                Limnephilus marmoratus Curtis, 1834

                Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840)

                Limnephilus politus McLachlan, 1865

                Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)

                Limnephilus sericeus (Say, 1824)

                Limnephilus sparsus Curtis, 1834

                Limnephilus stigma Curtis, 1834

                Limnephilus subcentralis Brauer, 1857

                Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798)

Annitella Klapalek, 1907

                Annitella chomiacensis (Dziędzielewicz, 1908)

                Annitella obscurata (McLachlan, 1876)

                Annitella thuringica (Ulmeri, 1909)

Chaetopterygopsis Stein, 1874

                Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1874

Psilopteryx Stein, 1874

                Psilopteryx psorosa (Kolenati, 1860)

                           Psilopteryx psorosa bohemosaxonica Mey & Botsaneanu, 1985

Pseudopsilopteryx Schmid, 1852

                Pseudopsilopteryx zimmeri (McLachlan, 1876)

Chaetopteryx  Stephens, 1837

                Chaetopteryx bosniaca Marinkovic, 1955 [N Szczęsny 2000]

                Chaetopteryx fusca Brauer, 1857

                Chaetopteryx major McLachlan, 1876

                Chaetopteryx polonica Dziędzielewicz, 1889

                Chaetopteryx sahlbergi McLachlan, 1976

                Chaetopteryx subradiata Klapalek, 1907

                Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798)

Mesophylax McLachlan, 1882

                Mesophylax impuctatus McLachlan, 1884

Micropterna Stein, 1874

                Micropterna lateralis (Stephens, 1837)

                Micropterna nycterobia McLachlan, 1875

                Micropterna sequax McLachlan, 1875

                Micropterna testacea (Gmelin, 1788)

Stenophylax Kolenatis, 1848

                Stenophylax permistus McLachlan, 1895

                Stenophylax vibex [Czachorowski i Adamek, 2006] new

Melampophylax Schmid, 1955

                Melampophylax polonica Malicky, 1990

                Melampophylax nepos (McLachlan, 1880)

Potamophylax  Wallengren, 1891

                Potamophylax carpathicus (Dziędzielewicz, 1912)

                Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837)

                              Potamophylax cingulatus depilis Szczęsny, 1994 (Karpaty)

                Potamophylax latipennis (Curtis, 1834)

                Potamophylax luctuosus (Piller, 1783)

                Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834)

                Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857)

Halesus Stephens, 1837

                Halesus digitatus (Schrank, 1781)

                Halesus radiatus (Curtis, 1834)

                Halesus rubricollis (Pictet, 1834)

                Halesus tesselatus (Rambur, 1842)

Allogamus Schmid, 1955

                Allogamus auricollis (Pictet, 1834)

                Allogamus starmachi Szczęsny, 1965

                Allogamus uncatus (Brauer, 1857)

Isogamus Schmid, 1955

                Isogamus aequalis (Klapalek, 1907)

Parachiona Thomson, 1891

                Parachiona picicornis (Pictet, 1834)

Enoicyla Rambur, 1842

                Enoicyla pusilla (Burmeister, 1839)

Acrophylax Brauer, 1867

                Acrophylax vernalis Dziędzielewicz, 1912

                Acrophylax zerberus Brauer, 1867

Hydatophylax Wallengren, 1891

                Hydatophylax infumatus (McLachlan, 1865)

Chilostigma McLachlan, 1876

                Chilostigma sieboldi McLachlan, 1876

Sericostomatidae

Oecismus McLachlan, 1876

                Oecismus monedula (Hagen, 1859)

Sericostoma Latreille, 1825

                Sericostoma personatum (Spence, 1826) syn. = S. pedemontanum McL

                Sericostoma flavicorne Schneider, 1845 [wg Szczęsnego 2000, to S. schneideri Kolenati, 1848 do której zaliczył synonim S. timudum Hag.]

Notidobia  Stephens, 1836

                Notidobia cilliaris (Linnaeus, 1761)

Odontoceridae

Odontocerum Leach, 1815

                Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763)

Molannidae

Molanna Curtis, 1834

                Molanna albicans (Zetterstedt, 1840)

                Molanna angustata  Curtis, 1834

Molannodes  McLachlan, 1866

                Molannodes tinctus (Zetterstedt, 1840)

Beraeidae

Beraea Stephens, 1836

                Beraea maurus (Curtis, 1834)

                Beraea pullata (Curtis, 1834)

Beraeodes Eaton, 1867

                Beraeodes minutus (Linnaeus, 1761)

Bereamyia Mosely, 1936

                Bereamyia hrabei Mayer, 1936

Ernodes Wallengren, 1891

                Ernodes articularis (Pictet, 1934)

                Ernodes vicinus (McLachlan, 1879)

Leptoceridae

Adicella McLachlan, 1877

                Adicella filicornis (Pictet, 1834)

                Adicella reducta (McLachlan, 1865)

Ylodes  Milne, 1934

                Ylodes conspersus (Rambur, 1842)

                Ylodes detruncatus (Martynov, 1924)

                Ylodes  kawraiskii (Martynov, 1924)

                Ylodes  reuteri (McLachlan, 1880)

                Ylodes  simulans (Tieder, 1929)

Triaenodes  McLachlan, 1865

                Triaenodes bicolor (Curtis, 1834)

                Triaenodes unanimis McLachlan, 1877 [N - Szczęsny i Majecki 2002]

Erotesis McLachlan, 1877

                Erotesis baltica McLachlan, 1877

Mystacides Latreille, 1825

                Mystacides azurea (Linnaeus, 1761)

                Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758)

                Mystacides nigra (Linnaeus, 1758)

Athripsodes Billberg, 1820

                Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758)

                Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836)

                Athripsodes bilineatus (Linnaeus, 1758)

                Athripsodes cinereus (Curtis, 1834)

                Athripsodes commutauts (Rostock, 1873)

Ceraclea  Stephens, 1829

                Ceraclea alboguttata (Hagen, 1860)

                Ceraclea albimacula Rambur, 1877 [N -Czachorowski 1999, rz. Drawa, larwy]

                Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836)

                Ceraclea aurea (Pictet, 1834)

                Ceraclea excisa Morton, 1904 [oznaczenie niepewne, tylko stadium larwalne, Czachorowski 1998]

                Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836)

                Ceraclea fulva (Rambur, 1842)

                Ceraclea nigronervosa (Retzius, 1783)

                Ceraclea riparia (Albarda, 1874)

                Ceraclea senilis (Burmeister, 1839)

Setodes Rambur, 1842

                Setodes argentipunctella McLachlan, 1877 (oznaczenie niepewne, gatunek może w Polsce występować)

                Setodes punctatus (Fabricius, 1793)

                Setodes viridis (Fourcroy, 1785)

Leptocerus Leach, 1815

                Leptocerus interruptus (Fabricius, 1775)

                Leptocerus tineiformis Curtis, 1834

Paroecetis Lestage, 1921

                Paroecetis strucki (Klapalek, 1903) (oznaczenia wątpliwe)

Oecetis McLachlan, 1877

                Oecetis furva (Rambur, 1842)

                Oecetis lacustris (Pictet, 1834)

                Oecetis notata (Rambur, 1842)

                Oecetis ochracea (Curtis, 1825)

                Oecetis testacea (Curtis, 1834)

                Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793)

 

 

Ostatnia modyfikacja – 24 listopada 2005 r.

 

Strona główna