Home » Wymogi redakcyjne

Wymogi redakcyjne

Przypisy (na dole strony) powinny być sporządzone wg poniższego schematu:

I. Artykuły w czasopismach:

Kołodko, Chłosta jako kara w rzymskim wojskowym prawie karnym, „Studia Prawnoustrojowe” 2 (1992), s. 61-76.

Używamy powszechnie przyjętych „urzędowych” skrótów nazw czasopism, np.:

Cz.PKiNP       – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

GSP                – Gdańskie Studia Prawnicze

KPP                – Kwartalnik Prawa Prywatnego

NP                  – Nowe Prawo

PiM                 – Prawo i Medycyna

PiP                  – Państwo i Prawo

PiZS                – Praca i Zabezpieczenie Społeczne

POP                – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

PPW               – Przegląd Prawa Wyznaniowego

II. Artykuły w pracach zbiorowych:

W.Gałązka, Urząd oficjała i sędziego kościelnego, [w:] Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego, red. E. Szczot, S. Białek, Lublin 2008, s. 6.

III. Monografie,prace zwarte

R.Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2000, s. 34

IV. Pozycje zamieszczone w Internecie:

Siwik, Sondaże przedwyborcze jako element kampanii, link wraz z datą dzienną dostępu, s. 3.

V. Źródła:

Zgodnie z zasadami cytowania przyjętymi dla danej dyscypliny, w tym

a) dla publikatorów urzędowych:

Dz. U. – Dziennik Ustaw

M.P. – Monitor Polski

Dz. Urz. Min. Fin. – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów

Dz. Urz. Min. Sprawiedl. – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości

Dz. Urz. Min. Zdrow. – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, itd.

b) nazwy aktów prawnych, w tym skrócone lub skróty, piszemy małą literą;posługujemy się powszechnie stosowany skrótami aktów prawnych:

k.c. – kodeks cywilny

k.h. – kodeks handlowy

k.k. – kodeks karny

k.k.s. – kodeks karny skarbowy

k.k.w. – kodeks karny wykonawczy

k.m. – kodeks morski

k.p. – kodeks pracy

k.p.a. – kodeks postępowania administracyjnego

k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego

k.p.k. – kodeks postępowania karnego

k.p.w. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

k.r. – kodeks rodzinny

k.r.o. – kodeks rodzinny i opiekuńczy

k.s.h. – kodeks spółek handlowych

k.w. – kodeks wykroczeń

k.z. – kodeks zobowiązań

c) orzeczenia podajemy wraz z sygnaturą akt oraz publikatorem, w przypadku, gdy nie było ono publikowane, oznaczamy je jako „niepubl.”. Używamy powszechnie przyjętych skrótów publikatorów orzecznictwa, np.:

OSA –Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

OSAB –Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej

OSN –Orzecznictwo Sądu Najwyższego (wybór z lat międzywojennych)

OSNPG– Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej

OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych

 

Pozycja/autor cytowany powyżej: Ibidem/idem/eadem, s. 17 lub tamże/tenże/taż, s. 17.

Jeśli cytowana jest ponownie jedna pozycja tego samego autora: J. Nowak, op.cit., s. 15 lub J. Nowak, dz.cyt., s. 15.

 

Uwaga: wymagana jest konsekwencja w stosowaniu skrótów polskich lub łacińskich.

Publikacja musi posiadać wykaz skrótów oraz bibliografię z podziałem na źródła i literaturę.

 

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031