Strona głowna

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.


Celem konferencji jest analiza norm prawnych oraz praktyki w zakresie dowodzenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych w Polsce zarówno w systemie prawa państwowego, jak i w prawie kanonicznym. Analiza problemów, jakie ujawniają się w procesie gromadzenia i przedkładania środków dowodowych w aspekcie ich prawnej dopuszczalności, praktycznej możliwości przeprowadzania oraz ich oceny. Tematykę można potraktować wielopłaszczyznowo.


Patronat honorowy: