Komitet Naukowy

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO:

 • prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy
 • ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski
 • ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
 • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
 • dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
 • dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
 • dr hab. Jarosław Szczechowicz
 • dr hab. Krystyna Szczechowicz
 • JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
 • dr Justyna Krzywkowska
 • dr Adrianna Szczechowicz