Komitet Naukowy

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO:

 • Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, WPiA UG
 • Dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM, WPiA
 • Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski, WSFiB w Bielsku-Białej
 • Prof. zw. dr hab. Aleksander Świątecki, WBiB, UWM
 • Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, SWPS w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski, WPiA, UWM
 • Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM, WPiA
 • Dr hab. Denis Solodov,  prof. nadzw. UWM, WPiA
 • Dr Beata Pachuca-Smulska
 • Dr Michał Hejbudzki