Miejsce obrad i język

MIEJSCE OBRAD I JĘZYK

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Odpowiedzialność za środowisko” odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wydziału Prawa i Administracji w Olsztynie przy ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn.

Podstawowym językiem obrad jest język polski, istnieje także możliwość wygłoszenia referatu w języku angielskim lub rosyjskim.