ORGANIZATORZY

  • Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego
    i Kanonicznego WPiA UWM

  • Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UWM