Terminy

  • do 28.02.2018 r. – nadsyłanie propozycji tematów na adres
  • do 10.03.2018 – rozesłanie informacji o potwierdzeniu przyjęcia tematu
  • do 31.03.2018 – uiszczenie opłaty konferencyjnej
  • do 31.05.2018 – nadesłanie tekstów do druku