Współorganizatorzy

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”

Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów