Polski English (UK)

SPOTKANIA BIZNESOWE PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW MEBLARSKICH W OSTRÓDZIE/ BROKERAGE EVENT (B2B) FOR FURNITURE SECTOR

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych (B2B) dla branży meblarskiej. Spotkania organizowane są 10 września 2015 przez sieć Enterprise Europe Network podczas 42 Międzynarodowych Targów Meblowych MTM Ostróda 2015. Głównym organizatorem wydarzenia jest ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

We are pleased to invite you to take part in the brokerage event (B2B meeetings) for furniture sector. The event is organised on 10th September 2015 by Enterprise Europe Network during the 42nd International Furniture Fairs (MTM) Ostroda 2015. The main organiser is the Enterprise Europe Network partner – Centre for Innovation and Technology Transfer of University of Warmia and Mazury in Olsztyn in cooperation with the University Technology Transfer Centre of Warsaw University.

Приглашаем к участию в деловых встречах (B2B) для мебельной отраслиВстречиорганизованные сетью Enterprise Europe Network, пройдут 10 сентября 2015 г. во время 42 Международной мебельной ярмарки «Оструда-2015»Главным организатором мероприятия является отделение Enterprise Europe Network, действующее при Центре инноваций и трансфера технологий Варминьско-Мазурского университета (Ольштын), в сотрудничестве с Центром трансфера технологий Варшавского университета.

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA B2B?

Jest to szybka i bezpośrednia forma poszukiwania partnera do współpracy. To możliwość wymiany informacji o innowacyjnych technologiach, nowych trendach, a także poszukiwania partnerów biznesowych i technologicznych. Uczestnicy sami mogą wybrać partnerów do bezpośrednich spotkań B2B zgodnie z typem poszukiwanej współpracy jeszcze przed samym wydarzeniem. W ten sposób można efektywniej zaplanować swój czas podczas targów.

HOW DOES IT WORK?

It is fast and direct way to establish new cooperation. This is the possibility to share information about  innovative technologies, new trends, to initiate international cooperation and to find new business partners. The participants can choose the potential partners for face-to-face meeting according to their co-operation interests before the event. Thus they can make better of their time at the MTM fairs.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ ВСТРЕЧ B2B?

Встречи представляют собой быструю и прямую форму поиска партнера для сотрудничества. Это возможность обмена информацией об инновационных технологиях, новых трендах, а также возможность поиска партнера по бизнесу и технологиям. Участники сами могут выбрать партнера для непосредственного общения В2В в соответствии с типом нужного варианта сотрудничества еще до мероприятия. Таким образом можно более эффективно запланировать свое время во время работы выставки.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIACH?

 •   aby odkryć nowe możliwości współpracy biznesowej i technologicznej
 •   aby promować przedsiębiorstwo poprzez opublikowany profil współpracy
 •   aby jak najlepiej wykorzystać czas na targach MTM Ostróda 2015 poprzez wcześniejsze ustalenie planu bezpośrednich 20-minutowych spotkań partnerskich
 •   aby uzyskać wsparcie po nawiązaniu kontaktu w celu podpisania umowy o współpracy

WHY TO PARTICIPATE?

 •  to detect new commercial and technological business opportunities
 • to promote the company profile with a specific offer or request
 • to make the most efficient of the MTM Fairs visit with a personalised 20-minutes meeting agenda
 • to get support and follow-up after the start of the agreement

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСТРЕЧАХ?

 • чтобы открыть новые возможности делового и технологического сотрудничества
 • чтобы продвигать предприятие в публикации профиля сотрудничества
 • чтобы как можно эффективнее использовать время работы ярмарки «Оструда – 2015», заранее планируя прямые 20-минутные партнерские переговоры
 • чтобыполучитьподдержкуприустановленииконтактасцельюподписаниядоговораосотрудничестве

KOSZTY:

Udział w spotkaniach partnerskich jest bezpłatny dzięki sieci Enterprise Europe Network. Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia etc. uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

COSTS:

Free thanks to the Entperise Europe Network. The participatns have to cover the costs of travel, accomodation, etc. on their own.

ОПЛАТА:

Участиевовстречахявляетсябесплатнымблагодарясети Enterprise Europe Network. Расходы на проезд, проживание, питание и т.д. несут участники.

 

STRONA INTERNETOWA /WEBSITE/САЙТ

Aby zarejestrować swój profil przejdź  TUTAJ / Registration/ Регистрация 

Daty

 

03/09/2015

Rejestracja i zgłoszenie profili współpracy

24/08/2015-07/09/2015

Wybór bezpośrednich spotkań partnerskich (on-line)

10/09/2015

Spotkania

 

 

 

 

 

Dates

 

03/09/2015

Registration and submission of cooperation profiles

24/08/2015-07/09/2015

On-line selection of face-to-face meetings

10/09/2015

Meetings (10:00 – 13:00 and 15:00 – 17:00)

 

 

 

 

 

Даты

 

03/09/2015

Регистрация и предоставление профиля сотрудничества

24/08/2015-07/09/2015

Выбор партнера для встреч (on-line)

10/09/2015

Встречи

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, tel. 089 523 39 00, e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , osoby do kontaktu: Katarzyna Targońska, Agnieszka Lempa, Anna Kamińska-Bisior

CONTACT:

Centre for Innovation and Technology Transfer University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Prawochenskiego 9, 10-720 Olsztyn, Poland, contact people: Katarzyna Targonska, Agnieszka Lempa, Anna Kaminska-Bisior, phone 0048 895233900, e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

КОНТАКТЫ:

ЦентринновацийитрансфератехнологийВарминьско-Мазурскогоуниверситета (Ольштын), ул. Правохеньского 9, 10-720Ольштын, тел. (1048) 89 523 39 00, e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Контактное лицо: Катажина Тaргоньска, Агнешка Лемпа, Анна Каминьска-Бисёр.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy/application form

INFORMACJE PL

INFORMATION EN

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9
Tel. 089 523 39 00
Tel./fax 089 523 49 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.uwm.edu.pl/ciitt

godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

 

logo-komisja