2016 / 2 (10)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 3(2016) nr 2(10)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 3(2016)  no. 2(10)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Artem Zakharchenko, Volodymyr Malynka, Methods for determination of Internet media funding models by observing its content. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Aleksandra Cisłak, Iwona Dziugieł, The Impact of Social Competence Training on Satisfaction with Life among the Unemployed. The Role of Sense of Coherence and System Justification. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Jacek Janusz Mrozek, System obligatoryjnego nauczania religii katolickiej w Niemczech, Austrii i Portugalii. View: Full Text
  • Piotr Wojnicz, Istota funkcjonowania duszpasterstwa migrantów w prawie Kościoła rzymskokatolickiego. View: Full Text

VARIA

  • Sam McFarland, Katarzyna Hamer, Jak ludobójstwo zostało uznane za zbrodnię – dziedzictwo Rafała Lemkina. View: Full Text
  • Ks. Wojciech Guzewicz, Sejneński ośrodek kościelny (wybrane zagadnienia). View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ryszard Skawiński, Książka, która zaskakuje i wzbudza podziw. View: Full Text