Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pisanie ze stylistyką

treści programowe – studia stacjonarne II°

I rok
sem. 1 (30h)
poziom C1

Rodzaje tekstów

Prowadzenie korespondencji
Formeller Brief (z. B. Beschwerde)

Pisanie twórcze (kreatywne)
Beschreibung bzw. Schilderung (z. B. einer Person, eines Ereignisses)

Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań
Erörterung

Zaliczenie / egzamin

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac w trakcie zajęć jako kolokwia.

Nie dopuszcza się korzystania ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze.

I rok
sem. 2 (30h)
poziom C1

Rodzaje tekstów

Pisanie twórcze (kreatywne)
Erzählung (längerer Text, zunächst aber kooperative Ausarbeitungsphasen)

Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań
Kommentar zu einem Thema (Essay)

Przetwarzanie tekstu
Zusammenfassung von mehreren (populär)wissenschaftlichen Texten zu einem Thema

Zaliczenie / egzamin

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac w trakcie zajęć jako kolokwia.

Nie dopuszcza się korzystania ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze

Egzamin: student wybiera jeden z 2 rodzajów tekstu wprowadzonych w obu semestrach.
Nie dopuszcza się korzystania ze słowników.

II rok
sem. 3 (30h)
poziom C1+

Rodzaje tekstów

Pisanie sprawozdań, rozprawek i opracowań

Kommentar zu einem Thema (Essay)

Prowadzenie korespondencji

Persönlicher Brief (zum Ausdruck von Gefühlen, Ironie, Spott, eigener Weltanschauung etc.)

Pisanie twórcze

Rezension (z. B. Film-, Buchrezension)

Zaliczenie

Zaliczenie na podstawie 3 poprawnie napisanych prac w trakcie zajęć jako kolokwia.

O kolejności realizacji poszczególnych treści programowych decydują wspólnie prowadzący przedmiot w danym semestrze.

Nie dopuszcza się korzystania ze słowników.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl