Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OFERTA
Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Na studiach pierwszego stopnia studiów stacjonarnych oferujemy

1. Filologię Germańską 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych Filologia Germańska  

Więcej o sposobie rekrutacji dowiesz się klikając TUTAJ


Sylwetka absolwenta:

Absolwent germanistycznych studiów licencjackich po 6 semestrach nauki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do podjęcia dalszej edukacji wyższej na studiach magisterskich uzupełniających, a także do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz nienagannej orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Ukończenie tej formy studiów stanowi nie tylko doskonałe przygotowanie do dalszego procesu kształcenia filologicznego, pedagogicznego czy translatorskiego, ale również  – zgodnie z wymaganiami poszczególnych kierunków – umożliwia podjęcie innego rodzaju studiów magisterskich.

Na studiach licencjackich za sprawą bloku przedmiotów obejmujących Praktyczną Naukę Języka Niemieckiego intensywnie kształcone są poszczególne sprawności językowe studenta. Doskonalenie językowe umożliwiają ponadto prowadzone w języku niemieckim zajęcia językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze, służące zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy germanistycznej. Przedmioty te uwzględniają aspekt interkulturowości, a programy nauczania skłaniają się ku interdyscyplinarności i otwarte są na aktualne zagadnienia. W toku studiów realizowane są także treści translatorskie, wprowadzające studentów w problematykę tłumaczeń ustnych i pisemnych, teorii i technik przekładu czy kultury zawodu tłumacza, przygotowujące ich do ewentualnego dalszego kształcenia w kierunku zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania wszelkiego rodzaju tłumaczeń. Ponadto pracownicy naukowi dokładają wszelkich starań, aby oferta prowadzonych przez nich zajęć była atrakcyjna, wprowadzając autorskie pomysły i wykorzystując różnorodne publikacje, materiały prasowe czy audiowizualne odnoszące się często do aktualnych tematów z dziedziny socjologii czy polityki, a także tworząc materiały własne.

Studia pierwszego stopnia umożliwią Ci doskonalenie sprawności językowych i zdobycie szeroko rozumianej wiedzy germanistycznej,  a także ukierunkowanie Twoich zainteresowań. Sprawią, że staniesz się bardziej samodzielny, pewny siebie i otwarty na nowe możliwości. Nauczysz się konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych sobie celów i pozytywnej motywacji. Nawiążesz kontakty międzynarodowe, a wśród studenckiej braci i kadry naukowej z pewnością spotkasz wielu wspaniałych ludzi, ale uwaga na wykładowców – zarażają pasją do języka niemieckiego, a także do literatury i kultury niemieckiej!

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl