Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Na studiach II stopnia studiów stacjonarnych oferujemy:
1. Filologię Germańską
Filologię Germańską można studiować nieodpłatnie jako drugi kierunek. Zapraszamy zatem również studentów UWM ze wszystkich innych wydziałów i kierunków studiów, którym znajomość języka niemieckiego przyda się w przyszłym życiu zawodowym!

Aby zarekrutować się na na II stopień Filologii Germańskiej należy mieć dyplom ukończenia Filologii Germańskiej lub studiów pokrewnych tj. specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego lub lingwistyka na I stopniu.

Kryteria kwalifikacji na II rok studiów stacjonarnych Filologia Germańska  

Więcej o procesie rekrutacji dowiesz się klikając TUTAJ


Sylwetka absolwenta

Absolwent germanistycznych studiów magisterskich po 4 semestrach nauki uzyskuje tytuł magistra filologii i jest tym samym przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie oraz zaawansowanej wiedzy w zakresie współczesnych realiów i stosunków polityczno-społecznych, a także kultury i historii krajów obszaru niemieckojęzycznego. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze tłumacza w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych, pracownika mediów oraz wydawnictw książkowych i prasowych, instytucji kulturalnych, służby dyplomatycznej, straży granicznej czy też służb celnych, a także biur podróży, firm spedycyjnych i innych. Ponadto absolwent ma możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego (o ile wcześniej takich nie uzyskał) i podjęcia pracy zawodowej w szkolnictwie. Dyplom magistra filologii umożliwia także podjęcie studiów III stopnia (doktoranckich).

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia nauka języka niemieckiego prowadzona jest na poziomie wysoko zaawansowanym. Pracownicy naukowi dokładają wszelkich starań, aby oferta prowadzonych przez nich zajęć była atrakcyjna, wprowadzając autorskie pomysły i wykorzystując różnorodne publikacje, materiały prasowe czy audiowizualne odnoszące się często do aktualnych tematów społeczno-politycznych, a także tworząc materiały własne. Na formułę zajęć składają się także elementy słownictwa specjalistycznego obejmującego m.in. dziedziny prawa, gospodarki, logistyki, mediów i kultury, służące poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego. Seminaria przedmiotowe i wykłady monograficzne do wyboru o profilu literaturoznawczym lub językoznawczym pozwalają studentom na uzupełnianie programu studiów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami oraz pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie szeroko rozumianej kultury, literatury i języka. Przedmioty te uwzględniają aspekt interkulturowości, a programy nauczania skłaniają się ku interdyscyplinarności i otwarte są na aktualne zagadnienia. Zajęcia oferowane i prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników Katedry Filologii Germańskiej towarzyszą cyklowi nauki i służą przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Dzięki magisterskim studiom poszerzysz swoją wiedzę z zakresu języka niemieckiego oraz kultury i literatury krajów obszaru niemieckojęzycznego, udoskonalisz swoje dotychczasowe umiejętności i zdobędziesz nowe. Staniesz się bardziej samodzielny, pewny siebie i otwarty na nowe możliwości. Pogłębisz swoją pasję do języka niemieckiego i utwierdzisz się w przekonaniu, że… TO jest TO! Uświadomisz sobie fakt, że to Ty decydujesz o swoim procesie kształcenia i drodze przyszłej kariery zawodowej. Nauczysz się konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych sobie celów i pozytywnej motywacji, co stanowi niezastąpione narzędzie w funkcjonowaniu na rynku pracy. Nie zwlekaj, zdecyduj się na germanistyczne studia II stopnia w Olsztynie już dziś – Twój wybór, Twoja przyszłość.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl