Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Renata Trejnowska-Supranowicz

tel. (89) 524 65 30


Stopnie naukowe i zawodowe

1990 – 1995 Studia germanistyczne w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

IX 1995 Obrona pracy magisterskiej nt. Sprache und Volk. Zur Johann Georg Hammans, Johann Gottfried Herders und Wilhelm von Humbolds Sprachphilosophie napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Andrzejewskiego

08.XII 2009 Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. Temat pracy: Literarische Selbstrealisierung in Rahel Varnhagens Briefen

Promotor: prof. dr hab. Jan Papiór, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Recenzenci:  prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota Uniwersytet Wrocławski, dr hab. Marian Holona, prof UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zainteresowania i zakresy badawcze

Analiza twórczości niemieckiego literata oraz profesora uniwersytetu w Halle Roberta Eduarda Prutza pod kątem jego zaangażowania politycznego i społecznego w pierwszej połowie XIX wieku. Niemiecka literatura kobieca drugiej połowy XX wieku do współczesności.

Publikacje

Udział w konferencjach, wygłoszone referaty

Staże naukowe i stypendia, kwerendy

Organizacje i stowarzyszenia

Członek: Internationale Sprachunion Deutsch

Członek: Mitteleuropäischer Germanisterverband

Praca dydaktyczna

- seminarium dyplomowe z zakresu literaturoznawstwa

- historia literatury niemieckiego obszaru językowego

- antropologia literatury
- teoria literatury
- praktyczna nauka języka niemieckiego

Działalność organizacyjno-popularyzatorska

Pełnione funkcje i wyróżnienia

  • 01.01.2015 Koordynator współpracy Katedry Filologii Germańskiej ze Szkołami
  • 01.12.2015 Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej

Stan na 14.10.2019


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl