Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kryteria kwalifikacji na studia II stopnia

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia - magisterskich - oferujemy studia na Filologii Germańskiej

Aby zarekrutować się na na II stopień Filologii Germańskiej należy mieć dyplom ukończenia I stopnia Filologii Germańskiej lub studiów pokrewnych np.specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego lub lingwistyka.  

Jeśli kandydat posiada uznany certyfikat  biegłości językowej na poziomie C1, określonym przez Europejski Systemie Opisu Kształcenia Językowego  z języka niemieckiego, to dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z filologii germańskiej nie jest konieczny.  Należy jednak ukończyć studia I stopnia na dowolnym kierunku.

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK).

Wzór zaświadczenia jako dokument WORD jest do pobrania poniżej.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl