Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badania naukowe

W Katedrze Filologii Germańskiej realizowane są następujące projekty badawcze

  • projekt językoznawczy
  • projekt literaturoznawczy


LINGUISTIK (JĘZYKOZNAWSTWO)

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM                Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

słowotwórstwo, słowotwórstwo z obcymi elementami, hybrydy słowotwórcze i neologizmy we współczesnym języku niemieckim

dr hab. Mariola Jaworska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nauczanie języków obcych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – autonomia, indywidualizacja, różnicowanie

dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

aplikacja wyników badań lingwistyki w wybranych aspektach glottodydaktyki; język mówiony w perspektywie językoznawczej i glottodydaktycznej; grzeczność językowa; komunikacja interkulturowa; kształcenie językowe na studiach filologicznych

dr hab. Marzena Guz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

antroponimia Warmii w XVIII wieku; problemy leksykologii (archaizmy, zapożyczenia)

dr Alina Dorota Jarząbek Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ewaluacja podręczników do nauczania języka niemieckiego; glottopedagogika

dr Magdalena Makowska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ingwistyka tekstu, relacja tekst - obraz, hipertekst, lingwistyka mediów, lingwistyka kultury medialnej, badanie płaszczyzn wizualnych.

dr Joanna Targońska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ewaluacja podręczników oraz materiałów do nauki języka niemieckiego; nauka języka niemieckiego – przyswajanie słownictwa, nabywanie kompetencji leksykalnej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kolokacyjnej, strategie uczenia się leksyki obcojęzycznej; Kolokacje w procesie nauczania i uczenia się języka niemieckiego, w leksykografii oraz materiałach dydaktycznych; rozwijanie sprawności mówienia

dr Tomasz Żurawlew Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

teoria językowego obrazu świata; językowy obraz świata w poezji współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem założeń lingwistyki aksjologicznej i teolingwistyki; problematyka przekładu artystycznego

LITERATURWISSENSCHAFT (LITERATUROZNAWSTWO)


dr Aneta Jachimowicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

postmodernizm, teorie postmodernistyczne i posthistoryczne; literatura austriacka XX i XXI wieku austriacka powieść historyczna, prasa austriacka okresu miedzywojennego

dr Alina Kuzborska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Topos Prusów w literaturze, postkolonializm, historyzm, literatura Prus Wschodnich, Mała / Pruska Litwa jako region historyczny, współczesna literatura interkulturowa, tłumaczenie literatury

dr Andrzej Pilipowicz (do 02.2019)

literatura niemieckojęzyczna w ujęciu intertekstualnym, interkulturowym i interdyscyplinarnym; związki literatury niemieckojęzycznej z literaturą polską i literaturą powszechną; związki między literaturą, filozofią i sztuką 

dr Radosław Supranowicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dawne i współczesne postrzeganie fenomenu "Heimat"< Publicystyczny obraz relacji polsko-niemieckich w kontekście doświadczeń XX wieku; związki literatury i polityki; polityka historyczna Niemiec po 1945 roku; stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku; polsko-niemiecka pamięć zbiorowa; polskie i niemieckie miejsca pamięci

dr Renata Trejnowska-Supranowicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

historia niemieckojęzycznej literatury Pomorza w XIX i XX wieku w kontekście polityczno-społecznego zaangażowania; samorealizacja i tożsamość w niemieckiej literaturze autorstwa kobiet z XX i XXI wiekuMiędzynarodowy projekt badawczy:

Interfrazeologia jako element języka nauki

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl