Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Radosław Supranowicz 

tel. (89) 524 65 30

Dr Radosław Supranowicz

Stopnie naukowe i zawodowe

1988 – 1993                Studia germanistyczne w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

VI 1993                      Obrona pracy magisterskiej nt. „Ein Vergleich von ‘Eiche und Angora’ von Martin Walser mit ‚Asche und Diamant‘ von Jerzy Andrzejewski” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Klina

III 2006                       Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. Temat pracy: „Verlorene Heimat. Stimmen der bundesdeutschen Presse zum Warschauer Vertrag vom 07.12.1970.” Promotor: dr hab. Marian Holona, prof UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Recenzenci: prof. dr hab. Jan Papiór, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Tomasz Pszczółkowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania i zakresy badawcze

 • Publicystyczny obraz relacji polsko-niemieckich w kontekście doświadczeń XX wieku
 • Relacje polsko-niemieckie po 1945 roku
 • Fenomen „Heimat”
 • Zaangażowanie polityczne autorów niemieckojęzycznych
 • Problematyka niemcoznawcza
 • Kultura krajów niemieckojęzycznych

Publikacje

Udział w konferencjach, wygłoszone referaty

Staże naukowe i stypendia, kwerendy

Działalność dydaktyczna, prowadzone zajęcia

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie

Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP)

Członek Internationale Sprachunion Deutsch (ISPRUD)

Członek Związku Germanistów Europy Środkowowschodniej (MGV)

Promotorstwo prac magisterskich

 • 2006/08 – 14
 • 2008/10 – 15
 • 2010/12 – 12
 • 2013/15 – 2
 • 2015/17 - 1
 • 2016/18 - 2

Promotorstwo prac dyplomowych

 • 2014/15- 2
 • 2016/17-3
 • 2017/18-7

Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
(licencjackich i magisterskich)


czytaj więcej...

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl