Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Joanna Targońska 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (89) 524 65 25(89) 524 65 25

Stopień naukowy

1995 Ukończenie studiów filologii germańskiej na UWMC w Lublinie z tytułem magistra filologii germańskiej.

Tytuł pracy magisterskiej: Zum Erwerb der Vergangenheitstempora: Präteritum und Perfekt im FU"
Promotorka : Prof. Dr hab. Barbara Sadownik

2003 Doktor nauk humanistycznych

Tytuł pracy doktorskiej: Zum Erwerb des deutschen Perfekts im Tertiärsprachenunterricht bei polnischen Schülern (Deutsch als L3 nach Englisch als L2). Zur Nutzung der Englischkenntnisse bei der schriftlichen Produktion im Deutschen.

Promotorka: prof. dr Halina Stasiak (NKJN Gdańsk obecnie Uniwersytet Gdański)

05.07.2022 - Nadanie decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz monografii: “Die Entwickulng der Kollokationskompetenz im DaF-Unterricht (am Beispiel des Erwerbs von Substantiv-Verb-Kollokationen”,  Wydawnictwo: Peter Lang, s. 509.

Realizowane tematy badawcze

Staże naukowe i stypendia

 • 07.1999 Stypendium Fundacji Sokrates- 3 tygodniowy kurs dla nauczycieli języka niemieckiego : Blick ins Buch und zwei ins Leben"
 • 1999 stypendium Gräfin Marion von Döhnhoff
 • 2001-2002 10-ciomiesięczne stypendium fundacji DAAD – pobyt na TU Darmstadt
 • 01.07 – 31.07.2010 stypendium DAAD – kwerenda biblioteczna na Freie Universität w Berlinie
 • 07-08.2012 stypendium DAAD – 2-miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Kassel
 • 07-08.2015 stypendium Gräfin Marion Dönhof – 2 miesięczny pobyt badawczy na Freie Universität w Berlinie
 • 16.09-25.11.2018 - stypendium DAAD – 2-miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Lipsku

Referaty wygłoszone na konferencjach / KONFERENZVORTRÄGE

Organizacje i funkcje

 • Od 1996 członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
 • 1997 członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych (ODN Olsztyn)
 • 1998 członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych (ODN Olsztyn)
 • 2000-2001 członek Zarządu Głównego PSNJN
 • od 2006 członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • od 2006 członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich
 • od 2012 członek Stowarzyszenia Lingwistyki Stosowanej

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2004 nagroda Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2015 – nagroda Rektora UWM III stopnia za działalność dydaktyczną
 • 2017 - Srebrny medal za długoletnią służbę
 • 2018 – nagroda Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2021 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2022 – Indywidualna Nagroda Rektora UWM III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

Wykaz publikacji / Publikationen

Promotorstwo prac dyplomowych

Prace licencjackie
2022 r. – 12

Prace magisterskie:
2007 r.- 11
2009 r. -16

Działalność organizacyjno-popularyzatorska FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl