Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

W dniach 18-20 października 2017 roku odbywała się na Wydziale Humanistycznym naszego uniwersytetu interdyscyplinarna konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych:

ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU LITERATURZE I KULTURZE


Program obejmował 85 wystąpień i był podzielony na sekcje: polską, niemiecką i angielską. Obrady plenarne rozpoczęły się wykładami gości specjalnych konferencji: prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny (Polska Akademia Nauk), prof. dr. Thomasa Brose (Uniwersytet w Erfurcie), prof. dr hab. Antoniny Lubaszewskiej (Uniwersytet Jagielloński), dr Anny Suwalskiej-Kołeckiej (Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku). W konferencji brali udział przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Waszyngtonu, Erfurtu, Jeny, Wilna, Mediolanu oraz reprezentanci wszystkich polskich uniwersytetów.

Prelegenci próbowali szukać odpowiedzi na pytania dotyczące fenomenu ludzi świętych oraz fenomenu świętości w ogóle, m. in.:

  • komu lub czemu nadaje się cechę bycia świętym w różnych tekstach, dziełach sztuk wizualnych, językach i epokach?
  • jakie zmiany następują w konstytuowaniu motywów świętości, jak również w znaczeniu słów z rodziny wyrazów święty?
  • jak zmienia się językowy, literacki, dramatyczny, kulturowy i artystyczny obraz człowieka świętego?
  • czy współcześnie funkcjonują narracje świętości, które nie uległy zakwestionowaniu, a jeśli tak, to na ile są to narracje wspólne dla różnych kultur i światopoglądów?

Konferencji towarzyszył koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu studentów filologii germańskiej: Klaudii Łady (śpiew), Adama Wełny (gitara klasyczna) oraz Rafała Gajewskiego (fortepian, Studium Aktorskie przy Teatrze Jaracza w Olsztynie).

Organizatorami konferencji była Katedra Filologii Germańskiej oraz Katedra Filologii Angielskiej UWM.

Tu fotografie z inauguracji konferencji oraz koncertu

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl