Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót do strony głównejdr hab. Marzena Guz

Konferencje

1. 14-16.10.2004 - udział w konferencji naukowej „Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach: Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast – Glottodidaktik“ na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze. Tytuł wystąpienia: Konsonantenwechsel in der Deklination des polnischen und deutschen Substantivs.

2. 27-28.06.2005 - udział w konferencji naukowej „Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte aus dia- und synchronischer Sicht” we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Tytuł wystąpienia: Desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis im Deutschen und Polnischen.

3. 23-24.09.2005 – udział w konferencji naukowej „Edukacja dla przyszłości. Języki obce w społeczeństwie multimedialnym” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku. Tytuł wystąpienia: Verbalisierungen von naturbezogenen Substantiven im Deutschen und im Polnischen.

4. 12-14.02.2007 - udział w konferencji naukowej „Bochumer Linguistik-Tage. 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS) e.V.“ na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. Tytuł wystąpienia: Die Metaphorik der Blumennamen in Form der Komposita.

5. 31.05-1.06.2007 - udział w „VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ” w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tytuł wystąpienia: Zum veraltenden und veralteten Wortschatz in deutschen Sprichwörtern.

6. 21.-23.04.2008 – udział w konferencji naukowej „Studia etymologica germano-balto-slavica II“ na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Tytuł wystąpienia: Zu den litauischen Lehnwörtern in der polnischen Sprache.

7.  12-14.09.2008 – udział w konferencji naukowej „Germanistische Linguistik extra muros” – Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Języka Niemieckiego i Universität Sorbonne Paris IV UFR d’Études Germaniques. Tytuł wystąpienia: Das Fest in deutschen und polnischen Sprichwörtern.

8. 18-20.09.2008 - udział w konferencji naukowej GlobE 2008 „Critical Discourse Analysis and Global Media” zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat sekcji: „Aspekte des Diskurses zwischen Polen und den deutschsprachigen Ländern“. Tytuł wystąpienia: Der Diskurs zu Schengen – Konflikt zwischen Polen und Deutschen?.

9. 24-26.02.2009 – udział w konferencji naukowej „Linguistik Tage in Jena. 18. Internationale Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V.” na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. Tytuł wystąpienia: Der veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen Sprichwörtern.

10. 30.07-7.08.2010 - udział w 12. kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik) „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit” na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł wystąpienia: Wortbildungstypen im Bereich der deutschen und polnischen Blumennamen.

11. 6-8.09.2012 - udział w 47. Kolokwium Lingwistycznym (Das 47. Linguistische Kolloquium in Olsztyn) „Materialität und Medialität der Sprache” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tytuł wystąpienia: Italianismen onymischer Herkunft im Deutschen.


Powrót do strony głównej
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl