Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót do strony głównejdr Alina Dorota Jarząbek

Wykaz publikacji / Veröffentlichungen

Monografie

 • Jarząbek A. D. (2004): Zur Belastungssituation der Familien in Polen. Eine Grundlagenstudie. http://archiv.ub.uniheidelberg.de/volltextserver/volltexte/2004/4611/pdf/FAMILIEN_IN_POLEN.pdf
 • Jarząbek A. D. (2005): Zur Belastungssituation der Familien in Polen. Eine Grundlagenstudie. Horsch.Heidelberg.

Redakcja monografii

 • Jarząbek A. D. (red.) (2016): Anfang. Sprachdidaktische Implikationen für ein neues Lernparadigma. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann.

Rozdziały w monografiach

 • Horsch U., Bischoff S., Fautz Ch., Jarząbek A., Stecher M. (2002): Badanie sytuacji obciążenia rodziców dzieci z wadą słuchu. In: Dyskurs pedagogiki specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności. Olsztyn, 360-364.
 • Jarząbek A. D. (2005): Europejski system opisu kształcenia językowego i jego znaczenie dla studiów neofilologicznych w Polsce. W: Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna. Gliwice.
 • Jarząbek A. D. (2008): Entwicklung der kommunikativen Kompetenz. Einige Grundgedanken. W: Janoszczyk J., Krzysiak L. Żmudzki J. (red.): Deutsch lernen und lehren mit Lehrwerken - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Lublin, Wydawnictwo UMCS Lublin, 88-96.
 • Jarząbek A. D. (2008): Jak nauczamy języków obcych w gimnazjach? Doniesienia z badań o wybranych aspektach autonomii nauczycielskiej. W: „Języki Obce w Szkole. O autonomii”, nr specjalny 6, 92-104.
 • Jarząbek A. D. (2009): Nauczyciele języków obcych w świetle badań kontekstowych towarzyszących pilotażowemu egzaminowi z języka obcego w gimnazjum. W: Derenowski M., Pawlak M., Wolski Bartosz (red.) Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Kalisz.
 • Jarząbek A. D. (2013): Mehrsprachigkeit und ihre Widerspiegelung in den polnischen Lehrwerken für den DaF-Unterricht. w: Grucza F., Zhu J. (red.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses. Publikationen der internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG). B. 19. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 247-254.
 • Demmig S., Hägi S., Schweiger H. (2013): IDV – Internationaler Deutschlehrerverband. w: DACH-Landeskunde. Theorie – Geschichte – Praxis, 155-160.
 • Jarząbek A. D. (2013): Der Plurizentrische Ansatz und das DACH-Prinzip in polnischen DaF-Lehrwerken. w: „Germanica Wratislaviensis“, Heft 138, 173-183.
 • Jarząbek A. D. (2016): Zur Evaluation der interkulturellen Inhalte im Germanistikstudium. [w]: Mihułka K., Bąk P., Chojnacka-Gärtner J. (red.): Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 39-58.
 • Jarząbek A. D. (2016): Einleitende Überlegungen für ein neues Lernparadigma. [w]: Jarząbek A. D. (red.) (2016): Anfang. Sprachdidaktische Implikationen für ein neues Lernparadigma. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann, 7-16.
 • Jarząbek A. D. (2016): Am Anfang ist das Bild. Zum Deutschlandbild in den DaF-Lehrwerken für polnische Gymnasien. [w]: Jarząbek A. D. (red.) (2016): Anfang. Sprachdidaktische Implikationen für ein neues Lernparadigma. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann, 119-132.
 • Jarząbek A. D. (2016): Georg Dietrich (1922-2014) – ein unverbesserlicher Optimist und Praktiker aus Offenburg. [w]: Jarząbek A. D. (red.) (2016): Anfang. Sprachdidaktische Implikationen für ein neues Lernparadigma. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann, 157-171.
 • Jarząbek A. D. (2016): Zadania służące afektywnym celom kształcenia międzykulturowego w podręcznikach do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum [w]: Jaroszewska A., Karpeta-Peć B., Smuk M., Sobańska J., Sujecka-Zając J., (red.): Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 189-202.
 • Janicka M., Jarząbek A. D. (2016): Fremdsprachenlehrerausbildung in Polen. [w] Feld-Knapp I., Boocz-Barna K. (red.): DaF-Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa. München: Iudicium, 287-296.
 • Jarząbek A. D. (2018): DACHL und das visuelle Material in polnischen DaF-Lehrwerken. [w] IDT 2017. Band 2. Sektionen (red.): Barras Malgorzata, Karges Katharina, Studer Thomas, Wiedsenkeller Eva. Berlin: Erich Schmidt Verlag,  332-337. https://www.esv.info/978-3-503-18163-6
 • Koglbauer R., Jarząbek A. D. (2018): Sprachenpolitisches Handeln von Verbänden. [w] IDT 2017. Band 3. Sektionen (red.): Forster Vosicki Brigitte, Gick Cornelia, Studer Thomas. Berlin: Erich Schmidt Verlag,  30-50. https://www.esv.info/978-3-503-18165-0

Artykuły

 • Jarząbek A. D. (2002): Die 5. gesamtpolnische Deutschlehrertagung in Olsztyn. Bericht. W: Hallo Deutschlehrer! Nr. 1 (13), 2-4.
 • Jarząbek A. D. (2003): Neuanfang mit Perspektive. W: JUMA/TIPP. Landeskunde im Deutschunterricht. Nr. 1/03, 36.
 • Jarząbek A. D. (2005): Bericht vom DACH-Seminar zur handlungsorientierten Landeskunde. W: Hallo Deutschlehrer!, nr 21, 6-7.
 • Jarząbek A. D. (2005): Die IV. Internationale Deutscholympiade JUGEND-FORUM DEUTSCH. W: Hallo Deutschlehrer!, nr 21, 8-11.
 • Jarząbek A. D. (2006): Vertreterversammlung des IDV in Graz 2005. W: Hallo Deutschlehrer!, nr 22, 4-5.
 • Jarząbek A. D. (2006): Gelesen, gehört, geschrieben. W: Hallo Deutschlehrer!, nr 22, 41.
 • Jarząbek A. D. (2007): O nastawieniu nauczycieli do samooceny uczących się. W: Neofilolog 30, 25-33.
 • Jarząbek A. D. (2007): Wnioski z raportu Rady Europy o edukacji językowej w Polsce 2006. W: Hallo Deutschlehrer!, nr 24, 16-18.
 • Jarząbek A. D. (2007): Wie kann ich Lehrende und Lernende für die Probleme der Interkulturalität sensibilisieren? W: Hallo Deutschlehrer!, nr 24, 38-40.
 • Jarząbek A. D. (2007): Kilka refleksji o egzaminie z języka obcego w gimnazjum. W: Języki Obce w Szkole, 5, 68-71.
 • Jarząbek A. D. (2008): Wokół pilotażowego egzaminu z języka obcego w gimnazjum. Problemy badawcze. W: Języki Obce w Szkole, 1, 60-64.
 • Jarząbek A. D. (2008): Motywowanie nauczycieli do działania na podstawie działalności Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. W: Hallo Deutschlehrer!, nr 26, 3-5.
 • Jarząbek A. D. (2008): Kwalifikacje nauczycieli języka obcego w gimnazjum. W: „Języki Obce w Szkole” nr 4, 94-101.
 • Jarząbek A. D. (2008): Badania pilotażowe egzaminu z języka obcego w gimnazjum. W: „Języki Obce w Szkole” nr 5, 64-68.
 • Jarząbek A. D. (2012): Nauczanie języka obcego w szkole podstawowej w klasach IV–VI. Nowa podstawa programowa dla II etapu edukacyjnego. W: Pomagamy uczyć. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6, 12-14.
 • Jarząbek A. D. (2012): Nie taki diabeł straszny, czyli zmiany w egzaminie maturalnym z języka obcego. W: Pomagamy uczyć. Szkoły ponadgimnazjalne, nr 1,10-11.
 • Jarząbek A. D. (2012): Lektura obowiązkowa: nowa podstawa programowa. W: Pomagamy uczyć. Szkoły ponadgimnazjalne, nr 1, 3-5.
 • Jarząbek A. D. (2012): Deutsch im Zusammenspiel von digitalen und Printmeiden. W: Hallo Deutschlehrer!, nr 34, 21, http://deutsch.info.pl/resources/file/text/HD_2013_druk.pdf
 • Jarząbek A. D. (2013): Der Plurizentrische Ansatz und das DACH-Prinzip in polnischen DaF-Lehrwerken. w: „Germanica Wratislaviensia 138“, 173-183.
 • Jarząbek A. D. (2017): „Zadania rozwijające kompetencję międzykulturową w podręcznikach do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum”. [w]: „Prace językoznawcze” XIX (1), 51-70.
 • Jarząbek A. D. (2018): „Podręcznik do języka niemieckiego w ocenie nauczyciela i ucznia”, [w] „Neofilolog” 50/2, 269-281.
 • Jarząbek A. D. (2018): (D)ACHL-Bilder. Zum Bildmaterial in polnischen DaF-Lehrwerken für das Gymnasium. [w]: „Germanica Wratislaviensia 143“, 473-491.

Recenzje

 • Julia Afifi, Rekha V. Rajan, Thomas Schwarz, Carmen Ulrich (Hrsg.) (2015): German Studies in India. Beiträge aus der Germanistik in Indien. Neue Folge, Band 4. Reihenherausgeber: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). München: Iudicium, 281 str. ISBN 978-3-86205-427-5. [Alina Dorota Jarząbek (2016) [w]: Zielsprache Deutsch 43, 3, 69-75, ISSN 0341-5864]

Podręczniki

 • Jarząbek A. D., Koper D. (2012): Motive Deutsch 1. Kurs kontynuacyjny. Podręczniki z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2013): Motive Deutsch 2. Kurs kontynuacyjny. Podręczniki z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2014): Motive Deutsch 3. Kurs kontynuacyjny. Podręczniki z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2015): Motive Deutsch 4. Kurs kontynuacyjny. Podręczniki z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Publikacje dydaktyczne

 • Jarząbek A. D. (2003): Delfin 2. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Część 2. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2003): Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego w klasie I gimnazjum do podręcznika Pingpong Neu 1. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2003): Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego w klasie II gimnazjum do podręcznika Pingpong Neu 1. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D. (2004): Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Delfin – kurs języka niemieckiego dla liceum, klasa III. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D. (2004): Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej do podręcznika Themen aktuell 1. Program ścieżek edukacyjnych do podręcznika Themen aktuell 1 i 2. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D. (2004): Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej do podręcznika Themen aktuell 2. Program ścieżek edukacyjnych do podręcznika Themen aktuell 1 i 2. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2004): Zestawy maturalne. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2006): Start zum Abitur mit Lagune 1. Zeszyt maturalny. Warszawa: Hueber Polska.
 • Aufderstrasse H., Mueller J., Storz T. (2006): Lagune 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Opracowanie edycji polskiej A. D. Jarząbek. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D. (2006): Słownictwo maturalne z języka niemieckiego. Repetytorium z ćwiczeniami do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym [wydanie polskie]. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2007): Start zum Abitur mit Lagune 2. Zeszyt maturalny. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D. (2007): Plan wynikowy do podręcznika Lagune 2. http://www.hueber.pl/index.php?dzial=materialy_pomocnicze_lagune
 • Aufderstrasse H., Mueller J., Storz T. (2007): Lagune 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • Opracowanie edycji polskiej A. D. Jarząbek. Warszawa: Hueber Polska.
 • Aufderstrasse H., Mueller J., Storz T. (2007): Lagune 2. Ćwiczenia. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Opracowanie edycji polskiej A. D. Jarząbek. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2008): Krok po kroku do matury z języka niemieckiego. Formy wypowiedzi pisemnych. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2008): Krok po kroku do matury z języka niemieckiego. Formy wypowiedzi ustnych. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2008): Start zum Abitur mit Lagune 3. Zeszyt maturalny. Warszawa: Hueber Polska. Jarząbek A. D., Koper D. (2008): Schritte International 5. Zeszyt maturalny XXL. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2008): Schritte International 6. Zeszyt maturalny XXL. Warszawa: Hueber Polska. Jarząbek A. D., Koper D. (2008): Gimnazjalne ABC. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2008): Start zum Abitur mit Lagune 3. Zeszyt maturalny. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D. (2008): Plan wynikowy do podręcznika Lagune 3. http://www.hueber.pl/index.php?dzial=materialy_pomocnicze_lagune
 • Aufderstrasse H., Mueller J., Storz T. (2008): Lagune 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • Opracowanie edycji polskiej A. D. Jarząbek. Warszawa: Hueber Polska.
 • Aufderstrasse H., Mueller J., Storz T. (2008): Lagune 3. Ćwiczenia. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Opracowanie edycji polskiej A. D. Jarząbek. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2009): Krok po kroku do matury z języka niemieckiego. Struktury gramatyczno-leksykalne. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2009): Krok po kroku do matury z języka niemieckiego. Rozumienie tekstów. Warszawa: Hueber Polska.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2011): Gimnazjalne ABC. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wydanie II, uzupełnione.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2012): Motive Deutsch. Poradnik nauczyciela 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2013): Motive Deutsch. Poradnik nauczyciela 2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2014): Motive Deutsch. Poradnik nauczyciela 3. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jarząbek A. D., Koper D. (2015): Motive Deutsch. Poradnik nauczyciela 4. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.Powrót do strony głównej


 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl