Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót do strony głównejdr Alina Kuzborska

Spotkania autorskie – prowadzenie:


Moderacja spotkań z pisarzem otwierającym serię wydawniczą RE-MIGRACJE (pod red. Aliny Kuzborskiej), Arturem Beckerem – 25.05.2009 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie; 26.05.2009 Biblioteka Miejska w Bartoszycach

26.03.2010 – Moderacja wieczoru autorskiego Artura Beckera w Goethe-Institut w Warszawie w ramach Międzynarodowej Konferencji Literature and Immigration

28.04.2010 Moderacja wieczoru autorskiego Reinharda Jirgla w ramach prezentacji jego powieści „Niedopełnieni” (wyd. Borussia) w MOK w Olsztynie

19.02.2011 – Prowadzenie spotkania z Agnieszką Kosińską, sekretarką Czesława Miłosza – w Salonie Miłosza (współorganizacja z Lietuviškos Knygos) w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Wilnie 17.-20.02.2011

14.05.2014 – zorganizowanie i prowadzenie spotkania z dr Joachimem HenslemHeide Hensel z Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Ernsta Wiecherta w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie pt. „Ernst Wiechert. Leben und Werk”.

19.09.2014 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – moderacja spotkania z dr Anną Gajdis z Uniwersytetu Wrocławskiego, promocja książki „Odległa prowincja. Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich 1866-1945, Wrocław 2014.

6.11.2014 – Białystok, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – moderacja spotkania autorskiego z Arturem Beckerem, promocja powieści autora pt. „Nóż w wódzie. Pieśń o topielcach”, tł. A. Demko, M. Żółtowska-Sikora, Olsztyn: Borussia 2013 (Seria RE-MIGRACJE pod red. A. Kuzborskiej), Lesereise Artura Beckera w Polsce, organizatorzy: Goethe-Institut  i WK Borussia Olsztyn

7.11.2014 – Olsztyn, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – moderacja spotkania autorskiego z Arturem Beckerem, promocja powieści autora pt. „Nóż w wódzie. Pieśń o topielcach”, tł. A. Demko, M. Żółtowska-Sikora, Olsztyn: Borussia 2013 (Seria RE-MIGRACJE pod red. A. Kuzborskiej), Lesereise Artura Beckera w Polsce, organizatorzy: Goethe-Institut  i WK Borussia Olsztyn

27.11.2014 – Poznań, UAM w Poznaniu – moderacja spotkania autorskiego z Arturem Beckerem i Dariuszem Muszerem w ramach konferencji międzynarodowej „Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mitteleuropas”, Instytut Filologii Germańskiej UAM.

25.10.2016 – Olsztyn, UWM w Olsztynie – moderacja spotkania z austriackim pisarzem Peterem Truschnerem

17.03.2017 Moderacja prezentacji książki Hugo Bonka „Historia Olsztyna" z udziałem tłumaczy – studentów germanistyki UWM ( z seminarium tłumaczenia tekstów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie

6.12.2018 Spotkanie z laureatkami Nagrody im. K. Dedeciusa: Elizą BorgMarią Przybyłowską na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie

28.03.2019 Organizacja i moderacja „Spotkania z poezją litewską” z udziałem poetów Eugeniusa AlišankiVladasa Braziūnasa oraz tłumaczek Pauliny CiuckiejAgnieszki Rembiałkowskiej w Centrum Dialogu Międzykulturowego w Domu Mendelsohna (Borussia, Olsztyn)


Międzynarodowe warsztaty dla tłumaczy literatury:

12.09. – 16.09.2018 Krasnogruda, Polska: Sejmik Literacki, warsztaty tłumaczeniowe z udziałem autorów i tłumaczy z Polski i LitwyPowrót do strony głównej

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl