Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót na stronę głównądr Tomasz Żurawlew

Udział w konferencjach

 • Sprachkontakte in Mitteleuropa aus dia- und synchronischer Sicht, 23-24. 06. 2003, Wszechnica Mazurska w Olecku.
 • Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, 31.05-01.06. 2004, Wszechnica Mazurska w Olecku. Tytuł referatu: Wpływ światopoglądu katolickiego na przekład wybranych tekstów baśniowych braci Grimm na język polski.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik, Olsztyn, 8-10 maja 2009.
 • Konferencja Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego zorganizowana podczas "VI Dni Humana" w dniu 18 kwietnia 2012. Tytuł referatu: Arno Surminskiego wschodniopruski humanizm.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świat Rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 23 maja 2012 roku. Tytuł referatu: Język doświadczenia religijnego w rodzinie i przestrzeni społecznej. Rozważania językoznawcy.
 • Ogólnopolska konferencja Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego JĘZYK - ESTETYKA - SZTUKA; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 11 października 2013 roku. Tytuł referatu: Sacrum - Przekład - Recepcja. O niemieckojęzycznym tłumaczeniu "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II.
 • I Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu CZŁOWIEK - SZTUKA - EDUKACJA, pt. Twórcza ekspresja w edukacji XXI wieku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9-11 czerwca 2014 r. Tytuł referatu: Językowy obraz kobiety i mężczyzny w aforyzmach Gertrudy von le Fort.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja naukowa KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, 30 marca - 1 kwietnia 2015 r. Tytuł referatu: Językowe sposoby wartościowania mężczyzny i kobiety w aforyzmach Gertrud von le Fort.
 • Moderator panelu MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: DRUGI JĘZYK - DRUGA KULTURA, HISTORIA, ŚWIADOMOŚC. NOWE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIA, Olsztyn 28-29.09.2015r.
 • Międzynarodowa konferencji naukowa: TRANSLATIONSWISSENSCHAFT ZWISCHEN QUALITÄTSMANAGEMENT UND ÜBERSETZUNGSKRITIK / TRANSLATOLOGIA MIĘDZY ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ A KRYTYKĄ PRZEKŁADU, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Instytut Filologii Germańskiej, 10 - 11. 03. 2016. Tytuł referatu: Beeilen wir uns die Menschen zu lieben... O dwóch niemieckojęzycznych przekładach znanego polskiego wiersza.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem ANFANG, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 14.04 - 16.04 2016r. Tytuł referatu: "Wenn ich Vaterland denke..." Interpretatorische Bemerkungen in der Diskussion über das Original und die deutsche Übersetzung der Dichtung "Myśląc Ojczyzna" von Karol Wojtyła.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Język pisarzy VI: AKTY I GATUNKI MOWY, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 11-12 maja 2017. Tytuł referatu: Etyczne i nieetyczne aspekty aktów mowy w wybranych wierszach Wisławy Szymborskiej.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: INNOWACYJNOŚĆ W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH, 4-6 września 2017, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Tytuł referatu: Etyka komunikacji w kształceniu językowym.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Media - Biznes - Kutura, Gdańsk 12-13 października 2017. Tytuł referatu: "Człowieczeństwo języka" według Dolfa Sternbergera. Uwagi o początkach dyskursu etyki komunikacji w powojennych Niemczech.
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa z udziałem prelegentów zagranicznych: ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 18-20.10. 2017. Tytuł referatu: Der hl. Johannes Paul II. und sein Beitrag zur Kommunikationsethik.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu PRZEMOC W KOMUNIKACJI, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 29-30.11.2018. Tytuł referatu: Etyka komunikacji jako wykład uniwersytecki. Uwagi o specyfice i dylematach kształcenia.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Półtora dnia w Bydgoszczy z praktyką translacji", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 13-14.03.2019. Tytuł referatu: Sposób na krytykę przekładu Norwidowskiego wiersza. Uwagi germanisty. 
 • Międzynarodowa konferencja naukowa CZŁOWIEK - DUCHOWOŚĆ - WYCHOWANIE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 05.10.2019. Tytuł referatu: Uwagi o sposobach kształtowania moralności komunikacyjnej w szkolnej edukacji. 


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl