Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót na stronę główną


dr Tomasz Żurawlew

Publikacje / Veröffentlichungen

Redakcja monografii wieloautorskich / Herausgeberschaft

 1. Tomasz Żurawlew (red.), Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne, wyd. Atut, Wrocław 2016. ISBN 978-83-7977-188-2 (współredaktor: Aneta Jachimowicz).
 2. Tomasz Żurawlew (red.), Geisteskultur − zwischen Ästhetik und Poetik, wyd. Königshausen & Neumann, Würzburg 2016. ISBN 978-3-8260-5990-2 (współredaktor: Aneta Jachimowicz).
 3. Tomasz Żurawlew (red.), Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, wyd. Universitas, Kraków 2018. ISBN 97883-242-3507-0 (współredaktor: Halszka Leleń).
 4. Tomasz Żurawlew (red.), Die Heiligen und das Heilige. Sprachliche, literarische und kulturelle Aspekte eines Phänomens, wyd. Peter Lang, Berlin 2018. ISBN 978-3-631-75972-1 (współredaktor: Thomas Brose).

Artykuły / Beiträge 

 • Wpływ światopoglądu katolickiego na przekład wybranych tekstów baśniowych braci Grimm na język polski, [w:] K. Hejwowski (red)., Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Olecko 2005, s. 113-125;
 • Poetik der Ironie in der translatorischen Praxis von Karl Dedecius. Zum Problem der Übersetzung ironischer Implikationen Szymborskas, "Studia Germanica Gedanensia" 16/2008, s. 29-51;
 • O języku wartości epigramów Wacława Klejmonta, "Studia Niemcoznawcze", tom XLIII, Warszawa 2009, s. 457-472;
 • O języku wiary liryków Willibalda Omansena, „Studia Niemcoznawcze”, tom XLV, Warszawa 2010, s. 319-334;
 • Miłość w świetle poetyki ironii. Przypadek Szymborskiej, [w:] M. Szczepaniak (red.), Miłość we współczesnych tekstach kultury, Bydgoszcz 2010, s. 97-113;
 • Zur Poetik der Ironie in ausgewählten Liebesgedichten Wisława Szymborskas, „Studia Germanica Gedanensia”  25/2011, s.314-327;
 • Metamorfozy i transmutacje wieży Babel w poezji i w życiu, [w:] M. Cieszkowski, J. Szczepaniak (red.), My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem, Bydgoszcz 2011, str. 99 - 115;
 • Po ilu patykach zanika etyka? O politycznych i metafizycznych horyzontach epigramatyki Wacława Klejmonta, "Acta Neophilologica", XIV(1)/2012, s. 212-222;
 • Zur Sprache der religiösen Erfahrung. Überlegungen eines Sprachwissenschaftlers, "Studia Germanica Gedanensia" 27/2012, s. 112-124;
 • Językowy obraz Boga w idiolekcie Willibalda Omansena, „Acta Neophilologica” XV (1)/2013, s. 227-238;
 • Sacrum - Przekład - Recepcja. O niemieckojęzycznym tłumaczeniu "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, "Orbis Linguarum", 40/2014, s. 235-248;
 • Językowy obraz kobiety i mężczyzny w aforyzmach Gertrud von le Fort, „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” nr 4(8) /2014, s. 149-174;
 • Einleitende Bemerkungen zur Geisteskultur als problematische Denkkategorie (współautorstwo z A. Jachimowicz), [w:] T. Żurawlew, A Jachimowicz (red.) Geisteskultur − zwischen Ästhetik und Poetik, Würzburg 2016, s. 715;
 • Kultura duchowa jest dla wszystkich, [w:] T. Żurawlew, A. Jachimowicz, Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne, Wrocław 2016, s. 2337;
 • Językowy obraz człowieka w aforyzmach Gertrudy von le Fort, [w:] T. Żurawlew, A. Jachimowicz, Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne, Wrocław 2016, s. 191218;
 • Beeilen wir uns die Menschen zu lieben... O dwóch niemieckich przekładach znanego polskiego wiersza, "Orbis Linguarum" 45/2016, s. 561-582;
 • Das sprachliche Bild Gottes in ausgewählten Gedichten und Aphorismen Gertrud von le Forts, „Orbis Linguarum“ 47/2018, s. 89-104;
 • Słowo wstępne, [w:] T. Żurawlew, H. Leleń (red), Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, wyd. Universitas, Kraków 2018, s. 5-7;
 • Świętość - moralność - język (z Profesor Jadwigą Puzyniną rozmawia Tomasz Żurawlew), [w:] T. Żurawlew, H. Leleń (red), Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, wyd. Universitas, Kraków 2018, s. 407-412;
 • Einleitende Bemerkungen zum Phänomen des Heiligen, [w:] T. Żurawlew, T. Brose (red.), Die Heiligen und das Heilige. Sprachliche, literarische und kulturelle Aspekte eines Phänomens, wyd. Peter Lang, Berlin 2018, s. 3-20.
 • Zu den Aufgaben der gegenwärtigen Kommunikationsethik aus der Perspektive der sprachethischen Nachkriegsreflexion Dolf Sternbergers, "Orbis Linguarum" 50/2018, s. 499-518.
 • Etyka słowa w edukacji obcojęzycznej na przykładzie nauczania języka niemieckiego, "Orbis Linguarum" 52/2018, s. 105-116.
 • Etyka komunikacji jako wykład uniwersytecki. Uwagi o specyfice i dylematach kształcenia, "Roczniki Humanistyczne", tom 67, nr 6 (2019), s. 185-205.
 • Konwersacyjny wiersz Szymborskiej w świetle teorii etyki komunikacji, "Poradnik Językowy" 7/2019, s. 72-83.
 • Zur Spezifität des Bewertens der Sprechsituation in ausgewählten phraseologischen Wortverbindungen, (praca w recenzji). 

Recenzje / Rezensionen

 • P. Bąk, Die Metapher in der Übersetzung. Studien zum Transfer der Aphorismen von Stanisław Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska, Peter Lang, Frankfurt/M. 2007, "Studia Germanica Gedanensia" 16/2008, s. 260-263;
 • Katarzyna Lukas, Das Weltbild und die literarische Konvention als Übersetzungsdeterminanten. Adam Mickiewicz in deutschsprachigen Übersetzungen, Berlin 2009, "Acta Germanica Wratislaviensia" 131/2010, s. 212-214;
 • Marta Turska: Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich, Danziger Beiträge zur Germanistik Bd. 28, Peter Lang, Frankfurt/M. 2009, „Studia Germanica Gedanensia“ 23/2010, s. 457-460.

Powrót na stronę główną


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl