Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót na główną stronędr Tomasz Żurawlew

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I ORGANIZACYJNA NA RZECZ ANIMACJI KULTURY I NAUKI

 • Kurator i wykonawca projektu TERAZ SZYMBORSKA - koncertu poetyckiego poświęconego twórczości Wisławy Szymborskiej. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 2 czerwca 2011 roku;
 • Kurator i wykonawca projektu OPOWIEŚĆ O WACŁAWIE KLEJMONCIE - koncertu poetyckiego, zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka w pierwszą rocznicę śmierci poety. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku, 13 maja 2012 roku.
 • Kurator i wykonawca projektu NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA - koncertu poetyckiego zorganizowanego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie w pierwszą rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej. Kamienica Naujacka w Olsztynie, 2 lutego 2013 roku.
 • Kurator i wykonawca projektu KLEJMONTEM WIOSNA SIĘ ZACZYNA - drugiego koncertu poetyckiego pamięci Wacława Klejmonta zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku, 18 maja 2013 roku.
 • Kurator i wykonawca projektu WOJTYŁA - koncertu poetyckiego realizowanego w ERANOVA 27 kwietnia 2014 roku pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Przedsięwzięcie wchodziło w oficjalne obchody kanonizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna. 
 • Koncert WOJTYŁA został zrealizowany również w Olecku pod honorowym patronatem Burmistrza dnia 24 maja 2014 roku jako III KONCERT POETYCKI pamięci Wacława Klejmonta.
 • Organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 30 marca - 1 kwietnia 2015r.
 • Kurator i wykonawca projektu ICH OCZAMI - koncertu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Koncert został zrealizowany 30 marca 2015 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie ze współudziałem artystów olsztyńskiej sceny muzycznej: zespołu wokalnego Proforma pod dyrekcją dr hab. Marcina Wawruka, prof UWM (Instytut Muzyki) oraz Rafała Gajewskiego - artysty muzyka, wykładowcy sztuki wokalnej w Studium Aktorskim im. A Sewruka w Olsztynie. Koncert zainaugurował Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE.
 • Pomysłodawca i realizator w szkołach ponadgimnazjalnych regionu cyklicznych LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z LITERATURĄ upowszechniających wiedzę o literaturze niemieckiej oraz ideę studiowania w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Współorganizator MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: DRUGI JĘZYK - DRUGA KULTURA, HISTORIA, ŚWIADOMOŚĆ. NOWE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIA, Olsztyn 28-29.09.2015r.
 • Organizator spotkania studentów Katedry Filologii Germańskiej ze znawcą i tłumaczem literatury niemieckiej Ryszardem Wojnakowskim (30 listopada 2016 roku)
 • Przygotowanie studentów do działań muzyczno-wokalnych podczas Dnia Międzykulturowego (1 marca 2017 roku).
 • Realizacja projektu "Zakuwanie na Humanie". Zajęcia z maturzystami z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie na temat: MATURA USTNA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI (17 marca 2017 roku).
 • Organizator interdyscyplinarnej konferencji naukowej z udziałem prelegentów zagranicznych: ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 18-20.10. 2017
 • Prelekcja pod tytułem: Czym jest etyka komunikacji? Kilka uwag o posługiwaniu się językiem z perspektywy moralności wygłoszona w dniu 14.12 2018 roku podczas CZWARTKÓW Z HUMANISTYKĄ.
 • Szkolenie nauczycieli języków obcych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie pod tytułem: "Kształcenie postaw komunikacyjnych w nauczaniu obcojęzycznym" (Iława, 24 lutego 2018 roku).
 • Organizator modułu olsztyńskiego Międzynarodowej Konferencji Naukowej CZŁOWIEK - DUCHOWOŚĆ - WYCHOWANIE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 05.10.2019 roku.
 • Prelekcja pod tytułem: Kształtowanie moralności komunikacyjnej uczniów jako wyzwanie współczesnej edukacji wygłoszona w ramach sympozjum "Komunikacja kluczem do sukcesu szkoły" organizowanego przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty; Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 29.10.2019. 

Powrót na główną stronę


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl