Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Marta Anna Gierzyńska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (89) 524 65 30

pokój nr 214


Wykształcenie i stopień naukowy:

2004-2006 – rozpoczęcie studiów magisterskich na kierunku Filologia Germańska- Uniwersytet Gdański w Gdańsku (I i II rok studiów)

2006-2007- kontynuowanie studiów na kierunku Filologia Germańska- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie (III, IV i V rok studiów)

23.09.2008-16.02.2009- Filologia Germańska Leibniz Universität Hannover (V rok, I semestr wymiana

w ramach programu Erasmus)

08.06.2009-  obrona pracy magisterskiej pt. „Somatismen in den Phraseologismen” pod kierunkiem dr. hab. Ewy Żebrowskiej, prof. UWM w Olsztynie zakończona uzyskaniem tytułu magistra Filologii Germańskiej

01.10.2009-   podjęcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Humanistycznym w ramach dziedziny naukowej językoznawstwo pod opieką dr hab. Ewy Żebrowskiej, prof. UWM

20.11.2012- wszczęcie przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie językoznawstwo - temat pracy: Konzeptuelle Metaphern in medizinischen Texten/ Metafora pojęciowa w tekstach medycznych; opieka naukowa w przewodzie doktorskim została powierzona dr hab. Ewie Żebrowskiej, prof. UWM w Olsztynie

recenzenci: dr hab. Paweł Bąk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

27.02.2015- obrona rozprawy doktorskiej i nadanie tytułu doktora z wyróżnieniem w dziedzinie Językoznawstwo przez radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie


Doświadczenie zawodowe:

20.08.2006-15.09.2006- praktyka w roli tłumacza w Starostwie Powiatowym Osnabrück w Dolnej Saksonii

2005-2007- współpraca w charakterze tłumacza ze Starostwem Powiatowym Olsztyn oraz Starostwem Powiatowym Osnabrück

01.09.2007-01.06.2008- nauczyciel języka niemieckiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie

od 01.09.2009- nauczyciel języka niemieckiego w Społecznym Zespole Przedszkolno- Szkolnym 101 przy ul. Mroza 25 w Olsztynie

01.09.2007-01.06.2009- nauczyciel języka niemieckiego w szkole językowej DEUTSCH PLUS

15.02.2010-31.08.2010- nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie- praca w oddziałach dwujęzycznych

01.03.2010-31.08.2010- lektor języka niemieckiego w szkole językowej DEUTSCH DIREKT w Olsztynie

02.2012- uzyskanie uprawnień egzaminatora Centrum Instytutu Goethego


Udział w konferencjach

21.05.2011- udział w V ogólnopolskiej konferencji doktorantów w zakresie językoznawstwa germańskiego Lingwistyczne Spotkania Doktorantów organizowanej przez Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu i wygłoszenie referatu „Metaphern in der Medizinsprache”

22.10.2011- udział w I międzynarodowej Bydgoskiej Konferencji Doktorantów w zakresie językoznawstwa organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z wygłoszeniem referatu „Zwischen Wissenschafts- und Alltagssprache. Figurative Verben in medizinischen Texten”

21.05.2012-    udział w IV Ogólnopolskiej Językoznawczej Studenckiej Konferencji Naukowej Język w Poznaniu, która odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wygłoszeniem referatu „Nulläquivalente Somatismen mit dem Kernwort Kopf im Deutschen und Polnischen”

06-07.-09.2012-  pomoc w organizacji i udział w 47. Lingwistycznym Kolokwium Materialität und Medialität der Sprache, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie z wygłoszeniem referatu „Metaphorische Phraseologimen in nichwissenschaftlichen Texten mit medizinischer Thematik”

25.05.2013-  udział w VII ogólnopolskiej konferencji doktorantów w zakresie językoznawstwa germańskiego Lingwistyczne Spotkania Doktorantów organizowanej przez Zakład Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego z wygłoszeniem referatu „Bildschematische Metaphern in nichtwissenschaftlichen Texten mit medizinischer Thematik”


Wykaz publikacji:

- monografie:

Gierzyńska, M. A. (2015): Konzeptuelle Metaphern in medizinischen Texten, Wydawnictwo UWM, Olsztyn. (25 pkt.)

- artykuły:

Gierzyńska, M.A. (2013): Figurative Verben in medizinischen Zeitschriftenartikeln als Beispiel für alltägliche Wissenschaftssprache, „Prace Jezykoznawcze“, XV/3, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, S. 31-42.

Gierzyńska (2013): Metaphorische Phraseologismen in nichtwissenschaftlichen Texten mit medizinischer Thematik, „Acta Neophilologica“, XV (2), Wydawnictwo UWM, Olsztyn, S. 31-41.

Gierzyńska, M. A. (2014): Metaphern in der Fachsprache der Medizin, in: Mikołajczyk, B. (Hrsg.) (2014): Das heutige Deutsch aus der Auβenperspektive. Beiträge polnischer Nachwuchswissenschaftler zur deutschen Gegenwartssprache, Wydawnictwo Rys, Poznań, S. 43-55.

Gierzyńska, M. A. (2014): Bildschematische Metaphern in nichtwissenschaftlichen Texten mit medizinischer Thematik, „Linguistische Beiträge zur deutschen Sprache. Akten der 7. Tagung der polnischen Doktoranden im Bereich der germanistischen Linguistik“, Warszawa.

Gierzyńska, M.  A. (2014): Nulläquivalente Somatismen mit dem Kernwort Kopf im Deutschen und Polnischen, in: Język w Poznaniu, Wydawnictwo Rys, Poznań, S. 63-77.

Gierzyńska, M.A. (2021): Actionbound - interaktywna gra terenowa w kształceniu receptywnych i produktywnych sprawności językowych, „Języki Obce w szkole”, 1/2021, Fundacja Rozwoju Edukacji, Warszawa, s. 17-24.

Gierzyńska, M.A. (2021): Wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy z lekturami na poziomie a1/a2, czyli jak można kształtować sprawność czytania ze zrozumieniem w nauczaniu zdalnym, „Neofilolog”, 57/2, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań, s. 265-279.

Gierzyńska, M. A. (2022): Przygotowanie uczniów do międzynarodowych certyfikatów językowych Fit in Deutsch 1i2 jako sposób na wykorzystanie potencjału ucznia w rozwijaniu kompetencji językowej na poziomie A1/A2, Neofilolog”, 58/2, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań/Wrocław, S. 209-227.

Gierzyńska, M. A. (2022): Metaphorische Konzeptualisierung von Covid-19 am Beispiel eines populärwissenschaftlichen Online-Berichts, „Acta Neophilologica“, XXIII (2), Wydawnictwo UWM, Olsztyn- w druku (artykuł ukaże się do końca tego roku).


UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

- Udział w seminarium językoznawczym zorganizowanym przez Katedrę̨ Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Seminarium obejmowało cykl spotkań z Prof. Dr. Dr. h.c. Konradem Ehlichem w dniach 09-11.05.2011.

- Decyzją Komisji Konkursowej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie z funduszu programu „Rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinie nauk humanistycznych” przyznano grant na prowadzenie badań naukowych w 2011 roku. Jako cel realizacji środków komisja ustaliła kwerendę̨ zagraniczną, która miała miejsce w terminie 08-10.07.2011 w Berlinie, podczas której udało się̨ zweryfikować́ księgozbiór pochodzący z Bibliotekii Uniwersyteckiej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Universitätsblibliothek der Humboldt- Universität zu Berlin ) z przynależącą̨ do niej Biblioteką̨ Wydziałową Germanistik/Skandinavistik oraz oddziałem Jacob und Wilhelm Grimm Zentrum, a także odwiedzić Bibliotekę Uniwersytecką Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Universitätsblibliothek der Freien Universität zu Berlin) z przynależącą̨ do niej Biblioteką̨ Wydziałową (Philologische Bibliothek).


Seminaria i szkolenia:

- systematyczny udział w szkoleniach oferowanych przez Instytut Goethego, WMODN w Olsztynie, Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny oraz w spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa ze szczególnym ukierunkowaniem na warsztat pracy nauczyciela- wychowawcy, dydaktykę przedmiotową, specjalne potrzeby edukacyjne uczniów oraz wykorzystanie multimediów na potrzeby pracy nauczyciela.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl