Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwałą nr 669/2020 z dnia 3 września 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku filologia prowadzonym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przyznała naszemu kierunkowi pozytywną opinię w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na UWM w Olsztynie umożliwia studentom kierunku filologia, w tym filologia germańska, osiągnięcie założonych efektów uczenia się. 

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 Stautu Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostały spełnione. 

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl