Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji naukowej w Siedlcach:

Program konferencji do pobrania (PDF)


Z ogromną radością donosimy, że Humanistyka i Przyrodoznawstwo została współorganizatorem Interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…”

organizowanej przez
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Fr. Karpińskiego

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń i uczestnictwa

Wszelkie informacje na stronie Instytutu:
https://ikribl.com/2018/01/26/konferencja-naukowa-ziola-i-ziololecznictwo-w-literaturze-kulturze-jezyku-medycynie/


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do pokonferencyjnego bloku tematycznego pt.: „Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…”, który ukaże się w numerze 25(2019) . Zaprasam na stronę konferencji, w celu zapoznania się z tematyką, przypominam, że będą nas interesowału następujące zagadnienia:

  • Zioła i ziołolecznictwo w literaturze (literackie wizerunki zielarzy i ziół)
  • Zioła i ziołolecznictwo w języku (językowy obraz ziół; zioła i frazeologia; zioła w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw ziół)
  • Zioła i zielarze w sztuce (malarska symbolika ziół; konterfekty zielarzy; zioła w kulturze popularnej [muzyka, film, Internet]; zioła w sztuce ludowej)
  • Zioła w nauce i przemyśle (gatunki roślin leczniczych; zioła i przemysł farmaceutyczny; zioła i współczesna medycyna)
  • Zioła w historii, filozofii, legendach i wierzeniach (zioła w kulturach starożytnych; zioła w religiach; historia ziół; społeczne i kulturowe aspekty ziołolecznictwa)
  • Zioła w kuchni i ogrodzie (przyprawy znane i nieznane)
  • Mile widziane inne problemy naukowe związane z ziołami i ziołolecznictwem

● Termin nadsyłania: 31 stycznia 2019
● Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla autorów, z wymogami edytorskimi, systemem przypisów i bibliografii.
● Ilość punktów: 7 (Część B Wykazu czasopism naukowych MNiSW, 2016).
● Prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą formularza zgłoszenia na stronie Platformy czasopisma, który znajduje się na stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru 25(2019), które zostaną opublikowane w specjalnym bloku tematycznym: Sprawiedliwość i troska. Od przyrodoznawstwa do humanistyki.
Publikujemy: artykuły, recenzje książek i czasopism, sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji.
● Termin nadsyłania: 31 marca 2019.
● Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla autorów, z wymogami edytorskimi, systemem przypisów i bibliografii.
● Ilość punktów: 7 (Część B Wykazu czasopism naukowych MNiSW, 2016).
● Prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą formularza zgłoszenia na stronie Platformy czasopisma, który znajduje się na stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip


Serdecznie zapraszamy do publikacji w przyszłorocznym numerze:
artykułów,
recenzji książek i czasopism,
sprawozdań ze zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji.

Humanistyka i Przyrodoznawstwo zamieszcza teksty z dyscyplin humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, prace z pogranicza różnych dziedzin, specjalności naukowych (przyrodniczych, humanistycznych, społecznych) oraz sztuki, szczególnie o charakterze biohumanistycznym, biospołecznym, bioestetycznym oraz z zakresu neuronauk i informatyki humanistycznej.

● Termin nadsyłania: 30 kwietnia 2019.
● Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla autorów, z wymogami edytorskimi, systemem przypisów i bibliografii.
● Ilość punktów: 7 (Część B Wykazu czasopism naukowych MNiSW, 2016).
● Prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą formularza zgłoszenia na stronie Platformy czasopisma, który znajduje się na stronie:
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip


Zapraszamy do lektury artykułów z najnowszego numeru:

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl