• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konferencje

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. W zwierciadle rzeczy

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

IV KONFERENCJA MEDIEWISTYCZNA

Otwarte Seminarium Mediewistyczne

Konferencja naukowa 660-lecia Miasta Kętrzyna

Konferencja w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów

Problemy Archiwalnych Systemów Informatycznych

Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Prywatne światy ..."

ZIEMIE PRUSKIE dziedzictwo historyczno-kulturowe

Seminarium naukowe: Rok 2017 - rokiem generała Hallera

OBRONNOŚĆ POLSKI W XXI WIEKU

Afryka - Europa Środkowa i Wschodnia.

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur

POKÓJ TORUŃSKI 1466

III KONFERENCJA MEDIEWISTYCZNA

PROBLEMY ARCHIWALNEGO OPISU INFORMACYJNEGO

25 LAT NIEPODLEGŁOSCI UKRAINY - PRÓBA BILANSU

Ziemie pruskie – dziedzictwo historyczno-kulturowe

Życie prywatne Polaków w XIX w. "Wokół mody"

Paradoksologia w starożytności i średniowieczu

Dialog kultur czy zarzewie konfliktów - problem mniejszości

MIĘDZY IRREDENTĄ A KOLABORACJĄ

Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w.

Zjawiska magiczno-demoniczne

Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego

PROBLEMATYKA UCHODŹCÓW

CUDZOZIEMCY W POLSCE

200 LAT KONGRESU WIEDEŃSKIEGO - NIE TYLKO ROCZNICOWO

Siedemdziesięciolecie przybycia Polaków z Wileńszczyzny

Drugi język - druga kultura, historia, świadomość

MNIEJSZOŚĆ I WIĘKSZOŚĆ RELACJE KULTUROWE NA POGRANICACH

Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki

Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny

Rozważna i/czy romanyczna - kobiecość na przestrzeni wieków

150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl