• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje na temat Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich

Zakład został utworzony 1 stycznia 2010 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie z części kadry naukowej Zakładu Historii Średniowiecza Powszechnego i Starożytności. Większość zainteresowań naukowych osób skupionych w  Zakładzie oscyluje wokół historii dawnych ziem pruskich (i pozostałych – bałtyjskich). Mimo, ze jest młodą jednostką organizacyjną, to ma już swoje osiągnięcia w postaci licznych projektów naukowych, w tym międzynarodowych oraz dużej liczby publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich zajmuje się przede wszystkim badaniem dziejów dawnych Prus oraz Bałtów w czasach wczesnośredniowiecznych, a także dziejami Prusów, pradziejami ziem bałtyjskich i słowiańskich, historią zakonu krzyżackiego i jego działalności w państwie nad Bałtykiem (tu przede wszystkim działalność społeczno-gospodarcza) i Prus Książęcych oraz historią Prus Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Warmii i Mazur. Ważkim kierunkiem badań są badania nad rozwojem osadnictwa w Prusach Krzyżackich i w dalszej konsekwencji chronologicznej Książęcych.

Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. Grzegorz Białuński. Od 1 stycznia 2015 r. funkcję tą objął dr hab. Jan Gancewski.

W ramach prac statutowych były realizowane tematy własne na temat historii Prus oraz państw nadbałtyckich (ten jeszcze trwa) oraz granty, w tym międzynarodowy, dotyczący obrazu Prus w podręcznikach Niemiec, Litwy, Rosji i Polski. Kierownikiem grantu była dr hab. Izabela Lewandowska.

Osiągnięcia naukowe Zakładu są ściśle związane z badaniami powadzonymi przez jego pracowników. Zgodnie z ich zainteresowaniami i działaniami, podejmowanymi od dłuższego czasu (także jeszcze przed utworzeniem Zakładu) są to przede wszystkim rezultaty badań związane z archeologią i historią bałtyjską, dziejami państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, szczególnie pod względem społeczno-gospodarczym, jak i dziejami osadniczymi na terenie państwa zakonu krzyżackiego (szczególnie po 1466 r.) i później w Prusach książęcych. Ważne są badania nad dziejami ewangelicyzmu w XIX i XX w. oraz nad historią Mazurów. Ważne miejsca w strukturze badań, prowadzonych przez Zakład zajmują również badania poświęcone historii Warmii i Mazur, szczególnie w aspekcie dydaktycznym.

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl