Kontakt

Kierownik Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego (Head)

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. zw.

tel.  89 523 38 36, 89 523 38 94
e-mail: kand@uwm.edu.pl

Sekretariat

tel. 089 523 38 36
e-mail: srrc@uwm.edu.pl

 

Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku

Lamkówko 13, 11-010 Barczewo
tel. 89 514 16 84, fax. 89 514 16 85
e-mail: lamk@uwm.edu.pl

Kierownik (Head)

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. zw.

tel. 089 523 38 94
e-mail: kand@uwm.edu.pl
 

Obsługa techniczna

mgr inż. Jacek Kapcia

tel. 089 514 16 84
e-mail: lamk@uwm.edu.pl

mgr inż. Adam Froń

tel. 089 514 16 84

e-mail: adam.fron@uwm.edu.pl