Katarzyna Pietrzyk

Katarzyna Pietrzykmgr inż. Katarzyna Pietrzyk   e-mail

orcid   https://orcid.org/0000-0001-5763-6841

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/101
 • Konsultacje: Wtorek 18-20
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa:  nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • Tematyka badań naukowych: 
  • ocena i waloryzacja przestrzeni,
  • małe miasta,
  • przestrzenie publiczne,
  • Slow City.
 • Dydaktyka: urbanistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie strategiczne w gminie.