PATRONAT HONOROWY

    Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie

    dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof UWM

     JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

     dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

      Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie

      prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski

       Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

       Gustaw Marek Brzezin

        CEL KONFERENCJI

        Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania przestrzeni oraz aktualnych problemów związanych z gospodarowaniem przestrzenią wiejską, w tym:

        PLANOWANIE PRZESTRZENNE
        ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TECHNICZNEJ
        GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LEŚNYMI
        URBANIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH
        RELACJE MIASTO-WIEŚ
        ASPEKTY SPOŁECZNE, KULTUROWE, EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE
        ASPEKTY SPOŁECZNE, KULTUROWE, EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE ORAZ PRZESTRZENNE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM PRZESTRZENI WIEJSKIEJ

        Aktualności

        Zobacz wpisy

        Komitety

        NAUKOWY
        prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw. - PRZEWODNICZĄCY
        dr hab. inż. Krystyna Kurowska, prof. UWM- Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
        prof. dr hab. Jerzy Bański
        prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof zw.
        prof. zw. dr hab. Krystian Heffner
        prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka, prof. zw.
        prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.
        prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. zw.
        prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
        prof. dr hab. Wioletta Kamińska
        dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM
        dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
        dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK
        dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM
        dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ
        ORGANIZACYJNY
        prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw. - PRZEWODNICZĄCY
        dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
        dr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM
        dr inż. Iwona Cieślak, prof. UWM
        dr hab. inż. Krystyna Kurowska, prof. UWM
        dr hab. inż. Piotr Dynowski
        dr inż. Rafał Kaźmierczak
        dr inż. Dariusz Konieczny
        dr inż. Hubert Kryszk
        dr inż. Katarzyna Pawlewicz
        dr Alina Źróbek-Różańska
        dr Anna Źróbek-Sokolnik
        Anna Borkowska


        ORGANIZATORZY

        KATEDRA ANALIZ PRZESTRZENNYCH I RYNKU NIERUCHOMOŚCI
        KATEDRA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
        KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
        POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
        KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN

        KONTAKT

        Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

        ADRES
        ul. Prawocheńskiego 15 10-720 Olsztyn, Polska
        SEKRETARIAT KONFERENCJI
        Translate »