POSTERY

Spis posterów:

AGNIESZKA BIEDA, ŁUKASZ DYBAŁ
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU BUDOWLANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO JAKO WSKAŹNIK OCENY LOKALNEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ

 

IWONA CIEŚLAK, ANDRZEJ BIŁOZOR
KONFLIKTY W PRZESTRZENI WSI PODMIEJSKIEJ – JAK JE ROZPOZNAĆ? – STUDIUM PRZYPADKU

 

GABRIELA CZAPIEWSKA
INTELIGENTNE WSIE PERSPEKTYWICZNYM KIERUNKIEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 

ANNA HAKUĆ-BŁAŻOWSKA, KRZYSZTOF KUPREN
POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMIN WIEJSKICH OBSZARU FUNKCJONALNEGO OLSZTYNA

 

ALEKSANDRA JEZIERSKA-THÖLE, MARTA GWIAŹDZIŃSKA-GORAJ
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI WIEJSKIEJ W STREFIE PRZYGRANICZNEJ POLSKI Z NIEMCAMI W KONTEKŚCIE WZMACNIANIA SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ UE

 

KATARZYNA KOCUR-BERA
URBAN SHRINKAGE W ASPEKCIE GMIN WIEJSKICH POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ

 

KRZYSZTOF KUPREN , ANNA HAKUĆ-BŁAŻOWSKA
OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO MYŚLIWEGO ORAZ SOCJOEKONOMICZNE ZNACZENIE ŁOWIECTWA W POLSCE NA TLE DANYCH EUROPEJSKICH

 

KATARZYNA PAWLEWICZ , ADAM SENETRA
PARTYCYPACJA PUBLICZNA NA PRZYKŁADZIE GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

AGNIESZKA SZCZEPAŃSKA, KATARZYNA PIETRZYK
ADAPTACJA IDEI SLOW LIFE NA TERENY WIEJSKIE-STUDIUM NA PRZYKŁADZIE WSI WARMIŃSKIEJ

 

ŁUKASZ SYKAŁA
PROCESY URBANIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PLANISTYCZNYCH

 

EWA MACKIEWICZ, URSZULA MYGA-PIĄTEK
ROLA RESTAUROWANYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH, NA PRZYKŁADZIE PAŁACU W RZUCHOWIE

 

MONIKA WESOŁOWSKA
STRUKTURA WIEJSKIEJ SIECI OSADNICZEJ JAKO EFEKT ZMIAN W ZALUDNIENIU

 

ANITA KULAWIAK, ANDRZEJ SULIBORSKI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH – PRZEGLĄD NURTÓW I KIERUNKÓW BADAŃ

 

ROBERT SZMYTKIE, KATARZYNA KUZARA
METODA SZACOWANIA RZECZYWISTEJ LICZBY LUDNOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ. PRZYKŁAD GMINY CZERNICA (POWIAT WROCŁAWSKI)

 

MARIUSZ ANTOLAK, PATRYCJA PAWELEC
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WIEJSKIEJ PRZY WYBRANYCH OBIEKTACH ARCHEOLOGICZNYCH IRLANDII

 

MARIUSZ ANTOLAK, PATRYCJA PAWELEC
ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH – STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTOWANEJ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ WOKÓŁ JEZIORA LIMAJNO

Translate »