PDFDrukuj

Wymogi redakcyjne

Wymogi redakcyjne

Tekst artykułu powinien być przygotowany w sposób standardowy: czcionka 12 Times New Roman z 1.5 linii odstępu między wierszami a przypisy czcionka 10 Times New Roman z 1.0 linii odstępu między wierszami. Tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów. Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40.000 znaków, glosy 20.000.

Układ artykułu:

  1. Imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliacja, dane adresowe, nr ORCID
  2. Tytuł artykułu
  3. Tekst główny artykułu
  4. Bibliografia - w przypadku bibliografii zawierającej symbole Cyrylicy należy dokonać ich transliteracji według normy ISO 9 oraz przetłumaczenie tytułu na język angielski [w nawiasach kwadratowych]. Istnieje możliwość podania wyłącznie tłumaczenia tytułu na język angielski pod warunkiem, że Autor poda język oryginalny cytowanej publikacji w nawiasach kwadratowych np. [in Russian].
  5. Tytuł artykułu w języku polskim
  6. Tytuł artykułu w jezyku angielskim
  7. Słowa kluczowe w języku polskim (4-6)
  8. Słowa kłuczowe w jezyku angielskim (4-6)
  9. Streszczenie strukturalne (elementy: Wprowadzenie - Cel artykułu - Wnioski) w języku polskim (do 200 słów)
  10. Streszczenie strukturalne (elementy: Wprowadzenie - Cel artykułu - Wnioski) w języku angielskim (Summary)

ü  Redakcja przyjmuje teksty opracowane komputerowo w edytorze tekstu w formacie doc, Wersje elektroniczne należy przesyłać na adres mailowy Redakcji - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

ü  Do materiałów (wszelkiego rodzaju, nie tylko artykułów) należy dołączyć opinię pracownika naukowego (co najmniej dr) pozytywnie odnoszącą się do jego publikacji, a także oświadczenia autorów o samodzielnym opracowaniu tekstu (zakładka „Do pobrania”). Opinię wraz z oświadczeniem należy przesłać w formie skanu.

ü  Opis bibliograficzny publikacji drukowanych należy stosować wg następujących schematów:
a)    opracowania autorskie (należy podać wszystkich współautorów opracowania):
B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 9.

b)       opracowania zbiorowe:
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49–71.

c)       fragmenty opracowań zbiorowych:
Markowski, J. Puzynina, Kultura języka [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49-71.

d)       artykuły z czasopism:
K. Krajewski, Spór o politykę karną w Polsce. Problem kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i alternatyw kary pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 5 i nn.

Opis bibliograficzny publikacji zamieszczonych w Internecie należy uzupełnić zgodnie ze schematem:
J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu [online], „Prawo i Prokuratura” 2008, nr 10, dostęp: 22.02.2010, http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2008/ 10/4kosinska.pdf.

ü  Praca powinna zawierać bibliografię uporządkowaną alfabetycznie.

ü  Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-językowych.

ü  Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów publikowanych na łamach czasopisma - Kortowski Przegląd Prawniczy.

 

ü  W jednym numerze czasopisma mogą pojawić się artykuły odnoszące się do różnych dziedzin prawa.