Formularz recenzji porady prawnej - pobierz (format PDF)

Oświadczenie autora - pobierz (format PDF)

Załącznik do regulaminu wprowadzający procedurę ghostwritingu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - pobierz (format PDF)