Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM z referatem na Stockholm Criminology Symposium

Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki WPiA UWM wygłosił referat pt. "Supply mechanism for illicit markets. The phenomenon in the context of gum violence in Poland, the polish perspective" podczas Stockholm Criminology Symposium organizowanego corocznie przez Szwedzką Narodową Radę Zapobiegania Przestępczości (Bra).

Referat zawierał wyniki pracy zespołu badawczego w ramach projektu Target koordynowanego przez Flemish Peace Institute, w skład którego oprócz prof. P. Chlebowicza wchodzi dr T. Safjański, mgr Szymon Buczyński oraz SP prof. Jarosław Moszczyński.

Sztokholmskie Sympozjum Kryminologiczne to coroczne wydarzenie, które przyciąga około 500 uczestników z całego świata.

Głównym tematem Sztokholmskiego Sympozjum Kryminologicznego w 2021 r. jest przemoc z użyciem broni: rzetelna wiedza i środki zaradcze.