Konferencja IAFS 2017 w Toronto, Kanada

IAFS 2017

W dniach 21-27 sierpnia 2017 roku miał miejsce w Toronto 21st Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences (www.iafstoronto2017.com). Jest to cykliczna, odbywająca się co trzy lata w różnych miejscach na świecie, największa konferencja nauk sądowych. Dwie poprzednie odbyły się w Seulu (2014) oraz na Maderze (2011). W konferencjach tych uczestniczy blisko 2 tys. naukowców i ekspertów z całego świata. Udział w nich daje możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kryminalistyki i innych dziedzin nauk sądowych. To doskonała platforma wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązywania kontaktów. Przy okazji można także zwiedzić miejscowe atrakcje turystyczne. W Toronto miałem możliwość wygłoszenia referatu z zakresu badań pisma ręcznego, pt. The multi-individuality of handwriting, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników (abstrakt w załączeniu). Polską kryminalistykę reprezentowali także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011, na Maderze, mówiłem o subiektywizmie w badaniach kryminalistycznych (link do abstraktu w języku angielskim: The multi-individuality of handwriting (.pdf))

Prof. Jarosław Moszczyński