SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W KONGRESIE IKONA 2017 R.

W dniach 17-19 listopada 2017 r. reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki UWM oraz doktoranci z Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej wzięli udział w I Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu #Ikona, który odbył się w Warszawie, w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej #UniwersytetuWarszawskiego oraz na #AkademiiSztukPięknych.

Kongres skierowany był m.in. do liderów kół naukowych, opiekunów naukowych oraz przedstawicieli uczelni. Głównymi celami Kongresu były: prezentacja najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu 1 października 2016 – 30 września 2017 roku, nawiązanie ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji projektów interdyscyplinarnych, prezentacja założeń zmian prawa, które wpłyną na sytuację doktorantów i start kariery naukowej.

Pierwszego dnia nastąpiło otwarcie Kongresu, podczas którego gości powitali:
– Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
– prof. Marcin Pałys – rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
– prof. Adam Myjak – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
– Robert Pawłowski – prezes Funduszu Pomocy Studentom.

Uczestnicy mogli także wysłuchać dwóch wykładów
– „Jak mówić o nauce? Sztuka prezentacji założeń i wyników badań naukowych”, poprowadzonego przez dr. Tomasza Różka oraz
– „Na jakie środki publiczne mogą liczyć młodzi naukowcy?”, wygłoszonego przez Bartłomieja Banaszaka, naczelnika Wydziału Analiz i Strategii w Departamencie Nauki MNiSW.

Drugiego dnia uczestnicy Kongresu mieli okazję do wzięcia udziału w szkoleniach, które odbywały się na UW oraz ASP
w Warszawie. Zajęcia odbyły się w trzech ścieżkach tematycznych:
1. pozyskiwanie środków na realizację projektów naukowych,
2. zarządzanie czasem, zespołem, i projektem podczas realizacji przedsięwzięć naukowych,
3. profesjonalna prezentacja wyników działalności naukowej.

Trzeciego, ostatniego dnia w Gali Akademickiej na Zamku
Królewskim w Warszawie przywitano wszystkich gości oraz otworzono uroczystą Galę. Nastąpiło wręczenie nagród
w Konkursie StRuNa 2017 oraz wśród środowiska doktoranckiego ProDok 2017 i ProPAN 2017. Uczestnicy mogli także wysłuchać występu kwartetu smyczkowego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Wydział Prawa i Administracji oraz SKN Kryminalistyki podczas Kongresu IKONA 2017 reprezentowały:
– lic.Milena Powirska, Prezes SKNK
– mgr Katarzyna Ćwik, doktorantka oraz
– mgr Natalia Kulbacka – Burakiewicz, doktorantka.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak niezwykłym wydarzeniu i mamy nadzieję, że nawiązane podczas Kongresu kontakty będą doskonałym asumptem do dalszej współpracy.