• Media – Kultura – Komunikacja Społeczna

  okladki12Media – Kultura – Komunikacja Społeczna to czasopismo naukowe. Niegdyś rocznik, w lutym 2014 roku przekształcony w kwartalnik wydawany przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwszy numer pisma został wydany w 2005 roku. W 2014 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik. Do tej pory redaktorzy przygotowali czternaście zeszytów. Każdy z nich dotyczy dziedzin naukowych i kontekstów, wyznaczanych przez ujęte w tytule serii pojęcia: media, kultura i komunikacja społeczna. Wskazane trzy główne hasła wytyczają kierunek badań znajdujących odzwierciedlenie w publikowanych artykułach naukowych, recenzjach, komunikatach oraz określają strukturę kolejnych tomów.
  Profil pisma zakłada badanie spektrum mediów oraz różnorodność metodologiczną. Interesują nas rozmaite wątki tematyczne, od sposobów utrwalania i powielania przekazywanych treści, po problemy związane z angażowaniem zmysłów odbiorcy. Ponadto zwracamy uwagę na obecność audytorium masowego, półmasowego czy odbiorcy zindywidualizowanego, a przez to również konteksty pozwalające na analizowanie specyfiki mediów traktowanych systemowo.
  Rozważania, którym poświęcamy naszą uwagę, mają również inny wymiar, związany z nowym polem analityczno-interpretacyjnym, które otwiera się, gdy dyskusja dotyczy funkcji mediów oraz ich zróżnicowanych ról, takich choćby, jak kulturotwórcza. W wyniku tego na łamach rocznika publikowane są artykuły naukowe, których autorzy koncentrują się na analizie mediów, takich jak telewizja, radio, prasa, książka, film, ale także na analizie środowisk sieciowych, w tym stron internetowych, blogów, forów, gier. W kolejnych zeszytach znalazły się teksty poświęcone problematyce percepcji oraz oddziaływaniu mediów na procesy socjalizacji człowieka.
  Czasopismo jest adresowane do tych odbiorców, których zainteresowania naukowo-badawcze oraz reprezentowane dziedziny oscylują wokół płaszczyzny jaką są media: medioznawców, specjalistów zajmujących się procesami komunikowania, kulturoznawców, filmoznawców, socjologów, filologów, filozofów, politologów, prawników.

  Główne obszary badawcze:

  Do publikowania zapraszamy wszystkich autorów analizujących media, systemy kultury, procesy komunikowania społecznego, zarówno w aspekcie monotematycznym, jak też interdyscyplinarnym.

   
  realizacja Xmark.pl