Prawne aspekty transportu szynowego w Polsce i za granicą

Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej oraz Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne aspekty transportu szynowego w Polsce i za granicą”. W ten sposób rozpoczynamy cykl spotkań studentów i doktorantów, a także naukowców i praktyków, dedykowany aktualnym problemom związanym z transportem szynowym w Polsce